องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี

สายตรง 0818989989

   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ประกาศ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธ

ประกาศเมื่อ 12/02/2024 เวลา 10:54:11 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐา

ประกาศเมื่อ 12/02/2024 เวลา 10:53:42 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ป่าหุ่ง

ประกาศเมื่อ 26/10/2023 เวลา 15:16:15 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๕-๓๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 03/10/2022 เวลา 11:02:08 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 30/09/2022 เวลา 10:50:44 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 23/09/2022 เวลา 16:56:27 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 16/09/2022 เวลา 16:57:04 น. [เปิดอ่าน 286 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสลากภัตตำบลป่าหุ่ง ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 10/09/2022 เวลา 11:44:12 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
การให้บริการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ในตำบลป่า

ประกาศเมื่อ 10/09/2022 เวลา 11:34:12 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 10/09/2022 เวลา 11:29:12 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๑-๓๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 05/09/2022 เวลา 13:25:29 น. [เปิดอ่าน 282 ครั้ง]
โครงการอบรมภาษีเพื่อประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ท
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการอบรมภาษีเพื่อประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง" ในวันที่ 7 กันยายน พ.
ประกาศเมื่อ 05/09/2022 เวลา 11:34:55 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการอบรมภาษีเพื่อประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง" ในวันที่ 7 กันยายน พ.
ประกาศเมื่อ 02/09/2022 เวลา 16:59:15 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการอบรมภาษีเพื่อประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง" ในวันที่ 7 กันยายน พ.
ประกาศเมื่อ 29/08/2022 เวลา 11:30:03 น. [เปิดอ่าน 281 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการอบรมภาษีเพื่อประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง" ในวันที่ 7 กันยายน พ.
ประกาศเมื่อ 21/08/2022 เวลา 11:32:22 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
ขอเชิญชวนเข้าร่วม … โครงการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meetin

ประกาศเมื่อ 17/08/2022 เวลา 15:48:01 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๒ เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 11/08/2022 เวลา 16:33:22 น. [เปิดอ่าน 286 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๑ เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 05/08/2022 เวลา 16:32:47 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๖-๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 01/08/2022 เวลา 14:43:57 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ปีที่ ๔ ประจำสัป

ประกาศเมื่อ 25/07/2022 เวลา 09:28:20 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเหมืองหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 10/08/2022 เวลา 14:27:57 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเหมืองหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 10/08/2022 เวลา 14:21:47 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 10/11/2021 เวลา 13:57:43 น. [เปิดอ่าน 286 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือและที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเมื่อ 01/11/2021 เวลา 14:31:48 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างก่อสร้างโครงการอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อบต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 28/10/2021 เวลา 08:59:01 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
ยกเลิกประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7
ประกาศเมื่อ 26/10/2021 เวลา 08:54:23 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 30/09/2021 เวลา 15:43:23 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ประกาศเมื่อ 17/06/2021 เวลา 15:28:50 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศผู้รับการคัดเลือกโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.7 บ้านงิ้วเฒ่า
ประกาศเมื่อ 16/06/2021 เวลา 14:30:40 น. [เปิดอ่าน 287 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 02/06/2021 เวลา 15:01:59 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565เดือน ก.ย.65
ประกาศเมื่อ 04/10/2022 เวลา 14:30:37 น. [เปิดอ่าน 281 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565
ประกาศเมื่อ 04/10/2022 เวลา 14:30:15 น. [เปิดอ่าน 280 ครั้ง]
แบบรายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา e-gp (แทนแบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565
ประกาศเมื่อ 04/10/2022 เวลา 14:29:44 น. [เปิดอ่าน 282 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 64 โครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ประกาศเมื่อ 06/09/2022 เวลา 15:33:33 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
แบบรายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา e-gp (แทนแบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ประกาศเมื่อ 06/09/2022 เวลา 11:17:46 น. [เปิดอ่าน 281 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565เดือน ส.ค.65
ประกาศเมื่อ 06/09/2022 เวลา 11:15:02 น. [เปิดอ่าน 281 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565
ประกาศเมื่อ 06/09/2022 เวลา 11:14:24 น. [เปิดอ่าน 280 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน41 โครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศเมื่อ 04/08/2022 เวลา 16:35:38 น. [เปิดอ่าน 281 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฏาคม 2565
ประกาศเมื่อ 03/08/2022 เวลา 16:21:55 น. [เปิดอ่าน 282 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565เดือน กรกฏาคม 65 ก
ประกาศเมื่อ 03/08/2022 เวลา 16:21:01 น. [เปิดอ่าน 280 ครั้ง]
 
 
   
 
   
 
 

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 962575 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน
Last Update 2024 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น