องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทางสังคม

สถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมรวม จำนวน  7  แห่ง  ดังนี้
 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  
2. โรงเรียนบ้านศาลา   
3. โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
4. โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
5. โรงเรียนบ้านริมวัง   1
6. โรงเรียนบ้านริมวัง  2
 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  จำนวน   1  แห่ง 
1. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  3  แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าหุ่ง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วเฒ่า
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาวี  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน   17  แห่ง  ดังนี้

หมู่ที่ 1 วัดป่าหุ่ง  
หมู่ที่ 2  วัดป่าหัด  
หมูที่ 3  วัดป่าบงหลวง
หมู่ที่ 4  วัดทุ่งป่าแดด
หมูที่ 5  วัดป่าแขม
หมู่ที่ 6  วัดใหม่สามัคคีธรรม , วัดแม่ต๋อง
หมู่ที่ 7  วัดงิ้วเฒ่า
หมู่ที่ 8  วัดผาวี
หมู่ที่ 9  วัดปิงเมือง
หมู่ที่ 10  วัดทุ่งมะฝาง
หมู่ที่ 12  วัดห้วยประสิทธิ์
หมู่ที่ 13  วัดคีรีธรรมาราม
หมู่ที่ 14  วัดพระธาตุสามดวง
หมู่ที่ 15  วัดป่างิ้ว  บ่อสร้าง
หมู่ที่ 16  วัดปางกล้วยค้าว
หมู่ที่ 17  วัดหนองทรายทอง
 
 
ตลาดชุมชน 
 
จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่
 
 ตลาดศาลา        ตั้งอยู่หมู่ที่ 14   ตำบลป่าหุ่ง     จำนวนแผงสินค้า  23 แผง

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 962550 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Last Update 2024 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น