องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ 18 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ (กระติ๊บข้าว)
หมู่ 17 กลุ่มเสื่ออ่อน
หมู่ 14 กลุ่มตะกร้าพลาสติกเหนียว
หมู่ 09 วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม แปรรูปอาหาร
หมู่ 09 กลุ่มถ่านอัด
หมู่ 09 กลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
หมู่ 04 กลุ่มจักสานเสื่อกกบ้านทุ่งป่าแดด
หมู่ 02 กลุ่มทำม้านั่งไม้ไผ่ผู้สูงอายุ
หมู่ 02 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
หมู่ 02 กลุ่มไม้กวาดบ้านป่าหัด
หมู่ 01 กลุ่มเย็บรองเท้าผ้าสำเร็จรูป
หมู่ 01 กลุ่มแพทย์แผนไทย

รายการทั้งหมด 12 รายการ : 1 Page : 1

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 98873 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.