องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ 18 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ (กระติ๊บข้าว)
หมู่ 17 กลุ่มเสื่ออ่อน
หมู่ 14 กลุ่มตะกร้าพลาสติกเหนียว
หมู่ 09 วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม แปรรูปอาหาร
หมู่ 09 กลุ่มถ่านอัด
หมู่ 09 กลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
หมู่ 04 กลุ่มจักสานเสื่อกกบ้านทุ่งป่าแดด
หมู่ 02 กลุ่มทำม้านั่งไม้ไผ่ผู้สูงอายุ
หมู่ 02 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
หมู่ 02 กลุ่มไม้กวาดบ้านป่าหัด
หมู่ 01 กลุ่มเย็บรองเท้าผ้าสำเร็จรูป
หมู่ 01 กลุ่มแพทย์แผนไทย

รายการทั้งหมด 12 รายการ : 1 Page : 1

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 258975 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.