องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร
...
ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:51 น. [เปิดอ่าน 261 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร
...
ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:10 น. [เปิดอ่าน 253 ครั้ง]
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
...
ประกาศเมื่อ 14/11/2017 เวลา 14:45:08 น. [เปิดอ่าน 295 ครั้ง]
คะแนน LPA 2559
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 15:00:56 น. [เปิดอ่าน 335 ครั้ง]
คะแนนประเมิน LPA2559 อบต.ป่าหุ่ง ลำดับ 103
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 14:59:44 น. [เปิดอ่าน 344 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจ
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 14:42:44 น. [เปิดอ่าน 264 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2559
...
ประกาศเมื่อ 17/05/2017 เวลา 16:29:03 น. [เปิดอ่าน 301 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
...
ประกาศเมื่อ 20/02/2017 เวลา 16:28:51 น. [เปิดอ่าน 407 ครั้ง]
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีชีวิตตามห ...
ประกาศเมื่อ 22/11/2016 เวลา 15:22:50 น. [เปิดอ่าน 541 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
...
ประกาศเมื่อ 29/08/2016 เวลา 15:12:17 น. [เปิดอ่าน 478 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ...
ประกาศเมื่อ 25/08/2016 เวลา 11:12:46 น. [เปิดอ่าน 453 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา กองคลัง - คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองการศึกษา -คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รา ...
ประกาศเมื่อ 23/08/2016 เวลา 09:11:39 น. [เปิดอ่าน 334 ครั้ง]
ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ...
ประกาศเมื่อ 09/06/2016 เวลา 12:45:00 น. [เปิดอ่าน 394 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และภาคกา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และภาคการสัมภาษณ์ 1. นางสาวสุภาพร จุมปูป้อ เลขประจำตัวผู้สมัคร 255901 2. นางกัญญาพัชร เรือนคำ เลขประจำตัวผู้สมัคร 255902 3. นางดวงเดือน จินา เลขประจำตัวผู้สมัคร 255904 4. นางเกษณี แก้วสนิท เลขประจำตัวผู้สมัคร 255905 รายละเอียดเพิ่ม ...
ประกาศเมื่อ 03/06/2016 เวลา 10:12:16 น. [เปิดอ่าน 305 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่ง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2559 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข ...
ประกาศเมื่อ 27/05/2016 เวลา 10:35:36 น. [เปิดอ่าน 282 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมปลูกป่า
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมปลูกป่า"FAT93 ขอทำดีเพื่อโลก" ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณถ้ำผาโขง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ...
ประกาศเมื่อ 25/05/2016 เวลา 14:28:13 น. [เปิดอ่าน 585 ครั้ง]
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพ
รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย ...
ประกาศเมื่อ 25/04/2016 เวลา 14:07:10 น. [เปิดอ่าน 291 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ ๒5 มกราคม ๒๕๕9 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒน ...
ประกาศเมื่อ 19/02/2016 เวลา 11:18:37 น. [เปิดอ่าน 299 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจจำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. ตำแหน ...
ประกาศเมื่อ 12/02/2016 เวลา 13:26:53 น. [เปิดอ่าน 298 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง การรับสมัครพนั
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร สำนักงานปลัด 1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา กองคลัง 1.2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุ ...
ประกาศเมื่อ 27/01/2016 เวลา 09:32:10 น. [เปิดอ่าน 401 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 44 รายการ : 3 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 140325 ครั้ง กำลังออนไลน์ 15 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.