องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-21
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กระหว่างวันที่ 12 -21 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอีดยตามเอกสารที่ปรากฏมาพร้อมนี้ ...
ประกาศเมื่อ 12/02/2019 เวลา 16:17:05 น. [เปิดอ่าน 85 ครั้ง]
อบต.ป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ ประเภทวิชาการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ...
ประกาศเมื่อ 07/02/2019 เวลา 14:40:10 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:23:10 น. [เปิดอ่าน 60 ครั้ง]
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:22:13 น. [เปิดอ่าน 61 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:21:29 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมู
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:18:37 น. [เปิดอ่าน 43 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ 3/
...
ประกาศเมื่อ 31/01/2019 เวลา 11:27:28 น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ 24
...
ประกาศเมื่อ 03/12/2018 เวลา 09:31:17 น. [เปิดอ่าน 82 ครั้ง]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องที่ให้บริการพอสังเขป ติดต่อด้วยตนเอง (ราย) ...
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:23:25 น. [เปิดอ่าน 103 ครั้ง]
การประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561
...
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:13:28 น. [เปิดอ่าน 88 ครั้ง]
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 12 กันยาย
...
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:42:03 น. [เปิดอ่าน 79 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
...
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:39:55 น. [เปิดอ่าน 85 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ประเภท วิชาการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประ ...
ประกาศเมื่อ 09/08/2018 เวลา 17:27:17 น. [เปิดอ่าน 194 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
...
ประกาศเมื่อ 29/06/2018 เวลา 09:37:58 น. [เปิดอ่าน 180 ครั้ง]
แผนการจัดการองค์ความรู้
...
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:42:20 น. [เปิดอ่าน 139 ครั้ง]
รายงานผลการจัดการองค์ความรู้ของ อบต.ป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:39:08 น. [เปิดอ่าน 139 ครั้ง]
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได
...
ประกาศเมื่อ 14/06/2018 เวลา 10:12:32 น. [เปิดอ่าน 210 ครั้ง]
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
...
ประกาศเมื่อ 13/06/2018 เวลา 16:25:41 น. [เปิดอ่าน 152 ครั้ง]
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2560
...
ประกาศเมื่อ 06/06/2018 เวลา 19:41:59 น. [เปิดอ่าน 116 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร
...
ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:51 น. [เปิดอ่าน 253 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 43 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 135611 ครั้ง กำลังออนไลน์ 39 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.