องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบตอบรับข้อมูลบริการออนไลน์ (E-Services) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่า
ระบบตอบรับข้อมูลบริการออนไลน์ ของ อบต.ป่าหุ่ง ครับ ท่านใดมีเรื่องสอบถาม แค่คลิกส่งมาได้เลยครับ ??ผู้ติดต่อราชการ/ประชาชนทั่วไป/บริษัทห้างร้าน สามารถกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE3ieLjZ-xcgq32D0D9icUg5QDDzT_wMC21i6FPbOkRtjDz ...
ประกาศเมื่อ 26/03/2020 เวลา 09:32:06 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นายกฤษณะ แก้วดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.รพสต.ทุกแห่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส(โควิด 19) ระดับตำบล ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและแนวทางมาตรการเร ...
ประกาศเมื่อ 23/03/2020 เวลา 14:39:01 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
ประกาศเจตจำนงทางการเมือง
...
ประกาศเมื่อ 11/03/2020 เวลา 17:02:56 น. [เปิดอ่าน 25 ครั้ง]
การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและ ...
ประกาศเมื่อ 08/02/2020 เวลา 13:25:42 น. [เปิดอ่าน 43 ครั้ง]
เชิญเที่ยวงานวันเด็ก ที่ อบต.ป่าหุ่ง เสาร์ที่11มกราคม ตั้งแต่08.30น เป
เชิญเที่ยวงานวันเด็กประจำปี2563 ณ อบต.ป่าหุ่งเริ่มตั้งแต่เวลา08.30น.เป็นต้นไปในงานมีการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง กิจกรรมต่างๆ เครื่องเล่นชุดใหญ่ ของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย (เตรียมถุงผ้ามาใส่ขนมกันด้วยนะครับ) ...
ประกาศเมื่อ 09/01/2020 เวลา 16:23:36 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ห้วงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 ...
ประกาศเมื่อ 03/01/2020 เวลา 08:12:37 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ไ
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ...
ประกาศเมื่อ 25/12/2019 เวลา 11:16:18 น. [เปิดอ่าน 42 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนหลายช่องทาง ดังนี้ 1.แสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 2.แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง (www.pahung.go.th) 3.แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5367-6468 ต่อ 1 ...
ประกาศเมื่อ 19/11/2019 เวลา 08:59:51 น. [เปิดอ่าน 97 ครั้ง]
ประเพณีลอยกระทงตำบลป่าหุ่ง ประจำปี 2562
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงตำบลป่าหุ่ง ประจำปี 2562วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด พบกับกิจกรรมภายในงาน - ชมการแสดงนิทรรศการประเพณีลอยกระทงตำบลป่าหุ่ง และอุโมงค์โคมล้านนา - การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก ปารแข่งขันโคมลอดห่วง - การแสดงสะล้อซอซึง - กิจก ...
ประกาศเมื่อ 01/11/2019 เวลา 12:27:25 น. [เปิดอ่าน 149 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุและทรัยพ์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบป
รายงานการตรวจสอบพัสดุและทรัยพ์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เลขที่ 839/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 1.ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีพัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน ป ...
ประกาศเมื่อ 30/10/2019 เวลา 14:09:05 น. [เปิดอ่าน 89 ครั้ง]
โครงการสลากภัต วัดพระธาตุสามดวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการสลากภัต วัดพระธาตุสามดวงประจำปีพุทธศักราช 2562ณ วัดพระธาตุสามดวง ตำบลป่าหุ่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ...
ประกาศเมื่อ 22/10/2019 เวลา 16:37:59 น. [เปิดอ่าน 101 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและ
...
ประกาศเมื่อ 21/06/2019 เวลา 15:43:57 น. [เปิดอ่าน 176 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมา
...
ประกาศเมื่อ 12/06/2019 เวลา 14:35:51 น. [เปิดอ่าน 197 ครั้ง]
ประกาศยกเลิกการประมูล การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธี
...
ประกาศเมื่อ 30/05/2019 เวลา 16:04:49 น. [เปิดอ่าน 185 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมา
...
ประกาศเมื่อ 21/05/2019 เวลา 16:35:22 น. [เปิดอ่าน 195 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-21
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กระหว่างวันที่ 12 -21 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอีดยตามเอกสารที่ปรากฏมาพร้อมนี้ ...
ประกาศเมื่อ 12/02/2019 เวลา 16:17:05 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
อบต.ป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ ประเภทวิชาการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ...
ประกาศเมื่อ 07/02/2019 เวลา 14:40:10 น. [เปิดอ่าน 207 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:23:10 น. [เปิดอ่าน 241 ครั้ง]
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:22:13 น. [เปิดอ่าน 211 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:21:29 น. [เปิดอ่าน 239 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 29 รายการ : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 257807 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.