องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญเที่ยวงานวันเด็ก ที่ อบต.ป่าหุ่ง เสาร์ที่11มกราคม ตั้งแต่08.30น เป
เชิญเที่ยวงานวันเด็กประจำปี2563 ณ อบต.ป่าหุ่งเริ่มตั้งแต่เวลา08.30น.เป็นต้นไปในงานมีการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง กิจกรรมต่างๆ เครื่องเล่นชุดใหญ่ ของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย (เตรียมถุงผ้ามาใส่ขนมกันด้วยนะครับ) ...
ประกาศเมื่อ 09/01/2020 เวลา 16:23:36 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ห้วงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 ...
ประกาศเมื่อ 03/01/2020 เวลา 08:12:37 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ไ
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ...
ประกาศเมื่อ 25/12/2019 เวลา 11:16:18 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนหลายช่องทาง ดังนี้ 1.แสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 2.แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง (www.pahung.go.th) 3.แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5367-6468 ต่อ 1 ...
ประกาศเมื่อ 19/11/2019 เวลา 08:59:51 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
ประเพณีลอยกระทงตำบลป่าหุ่ง ประจำปี 2562
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงตำบลป่าหุ่ง ประจำปี 2562วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด พบกับกิจกรรมภายในงาน - ชมการแสดงนิทรรศการประเพณีลอยกระทงตำบลป่าหุ่ง และอุโมงค์โคมล้านนา - การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก ปารแข่งขันโคมลอดห่วง - การแสดงสะล้อซอซึง - กิจก ...
ประกาศเมื่อ 01/11/2019 เวลา 12:27:25 น. [เปิดอ่าน 98 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุและทรัยพ์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบป
รายงานการตรวจสอบพัสดุและทรัยพ์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เลขที่ 839/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 1.ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีพัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน ป ...
ประกาศเมื่อ 30/10/2019 เวลา 14:09:05 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
โครงการสลากภัต วัดพระธาตุสามดวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการสลากภัต วัดพระธาตุสามดวงประจำปีพุทธศักราช 2562ณ วัดพระธาตุสามดวง ตำบลป่าหุ่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ...
ประกาศเมื่อ 22/10/2019 เวลา 16:37:59 น. [เปิดอ่าน 56 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและ
...
ประกาศเมื่อ 21/06/2019 เวลา 15:43:57 น. [เปิดอ่าน 143 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมา
...
ประกาศเมื่อ 12/06/2019 เวลา 14:35:51 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
ประกาศยกเลิกการประมูล การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธี
...
ประกาศเมื่อ 30/05/2019 เวลา 16:04:49 น. [เปิดอ่าน 158 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมา
...
ประกาศเมื่อ 21/05/2019 เวลา 16:35:22 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-21
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กระหว่างวันที่ 12 -21 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอีดยตามเอกสารที่ปรากฏมาพร้อมนี้ ...
ประกาศเมื่อ 12/02/2019 เวลา 16:17:05 น. [เปิดอ่าน 249 ครั้ง]
อบต.ป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ ประเภทวิชาการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ...
ประกาศเมื่อ 07/02/2019 เวลา 14:40:10 น. [เปิดอ่าน 178 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:23:10 น. [เปิดอ่าน 209 ครั้ง]
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:22:13 น. [เปิดอ่าน 183 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:21:29 น. [เปิดอ่าน 203 ครั้ง]
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมู
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:18:37 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ 3/
...
ประกาศเมื่อ 31/01/2019 เวลา 11:27:28 น. [เปิดอ่าน 154 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ 24
...
ประกาศเมื่อ 03/12/2018 เวลา 09:31:17 น. [เปิดอ่าน 245 ครั้ง]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องที่ให้บริการพอสังเขป ติดต่อด้วยตนเอง (ราย) ...
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:23:25 น. [เปิดอ่าน 221 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 54 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 231408 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.