องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัดสาขาพาน ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ เพื่อเป็
...
ประกาศเมื่อ 20/01/2022 เวลา 15:35:59 น. [เปิดอ่าน 0 ครั้ง]
แจ้งหยุดการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ป่าหุ่
...
ประกาศเมื่อ 18/01/2022 เวลา 08:30:11 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจำสัปดาห์ที่ ๑ เดือน มกราคม พ
...
ประกาศเมื่อ 15/01/2022 เวลา 14:40:35 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำสัปดาห์ที่ ๑ เดือน มกราคม พ
...
ประกาศเมื่อ 08/01/2022 เวลา 11:08:37 น. [เปิดอ่าน 21 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๗ -๕๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
...
ประกาศเมื่อ 04/01/2022 เวลา 11:25:48 น. [เปิดอ่าน 21 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕๑ ประจำสัปดาห์ที่ ๕ เดือน ธันวาคม
...
ประกาศเมื่อ 31/12/2021 เวลา 11:10:30 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ปรพกาศอำเภอพาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งครั้งแ
...
ประกาศเมื่อ 28/12/2021 เวลา 09:49:40 น. [เปิดอ่าน 23 ครั้ง]
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
...
ประกาศเมื่อ 27/12/2021 เวลา 15:54:21 น. [เปิดอ่าน 30 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕๐ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน ธันวาคม
...
ประกาศเมื่อ 24/12/2021 เวลา 15:49:30 น. [เปิดอ่าน 25 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๙ ประจำสัปดาห์ที่ ๓ เดือน ธันวาคม
...
ประกาศเมื่อ 17/12/2021 เวลา 15:48:40 น. [เปิดอ่าน 26 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๘ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ เดือน ธันวาคม
...
ประกาศเมื่อ 09/12/2021 เวลา 15:44:00 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๗ ประจำสัปดาห์ที่ ๑ เดือน ธันวาคม
...
ประกาศเมื่อ 07/12/2021 เวลา 16:20:58 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๓ -๔๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
...
ประกาศเมื่อ 01/12/2021 เวลา 11:25:59 น. [เปิดอ่าน 39 ครั้ง]
กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้อาเซียนเชียงราย Chiangrai Asean Flowers Fest
...
ประกาศเมื่อ 01/12/2021 เวลา 10:24:23 น. [เปิดอ่าน 39 ครั้ง]
ส่งประกาศชาวนา ฤดูนาปี ฉบับที่ 10/2564
...
ประกาศเมื่อ 30/11/2021 เวลา 12:22:31 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๖ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน พฤศจิกา
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๖ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ...
ประกาศเมื่อ 26/11/2021 เวลา 16:31:13 น. [เปิดอ่าน 42 ครั้ง]
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่44-45/2564
...
ประกาศเมื่อ 25/11/2021 เวลา 13:53:10 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "ระดับคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ...
ประกาศเมื่อ 24/11/2021 เวลา 14:14:10 น. [เปิดอ่าน 39 ครั้ง]
ส่งประกาศชาวนา ฤดูนาปี ฉบับที่ 9/2564
...
ประกาศเมื่อ 23/11/2021 เวลา 13:47:28 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเ
...
ประกาศเมื่อ 23/11/2021 เวลา 13:46:04 น. [เปิดอ่าน 34 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 275 รายการ : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 620978 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Last Update 2022 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.