องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ 24
...
ประกาศเมื่อ 03/12/2018 เวลา 09:31:17 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องที่ให้บริการพอสังเขป ติดต่อด้วยตนเอง (ราย) ...
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:23:25 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
การประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561
...
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:13:28 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 12 กันยาย
...
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:42:03 น. [เปิดอ่าน 27 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
...
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:39:55 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ประเภท วิชาการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประ ...
ประกาศเมื่อ 09/08/2018 เวลา 17:27:17 น. [เปิดอ่าน 124 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
...
ประกาศเมื่อ 29/06/2018 เวลา 09:37:58 น. [เปิดอ่าน 119 ครั้ง]
แผนการจัดการองค์ความรู้
...
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:42:20 น. [เปิดอ่าน 86 ครั้ง]
รายงานผลการจัดการองค์ความรู้ของ อบต.ป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:39:08 น. [เปิดอ่าน 84 ครั้ง]
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได
...
ประกาศเมื่อ 14/06/2018 เวลา 10:12:32 น. [เปิดอ่าน 123 ครั้ง]
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
...
ประกาศเมื่อ 13/06/2018 เวลา 16:25:41 น. [เปิดอ่าน 87 ครั้ง]
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2560
...
ประกาศเมื่อ 06/06/2018 เวลา 19:41:59 น. [เปิดอ่าน 67 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร
...
ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:51 น. [เปิดอ่าน 192 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร
...
ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:10 น. [เปิดอ่าน 194 ครั้ง]
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
...
ประกาศเมื่อ 14/11/2017 เวลา 14:45:08 น. [เปิดอ่าน 228 ครั้ง]
คะแนน LPA 2559
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 15:00:56 น. [เปิดอ่าน 268 ครั้ง]
คะแนนประเมิน LPA2559 อบต.ป่าหุ่ง ลำดับ 103
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 14:59:44 น. [เปิดอ่าน 281 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจ
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 14:42:44 น. [เปิดอ่าน 210 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2559
...
ประกาศเมื่อ 17/05/2017 เวลา 16:29:03 น. [เปิดอ่าน 240 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
...
ประกาศเมื่อ 20/02/2017 เวลา 16:28:51 น. [เปิดอ่าน 322 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 36 รายการ : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 111181 ครั้ง กำลังออนไลน์ 36 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.