องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ ของบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ณ องค์การบริห
ขอเชิญผู้สนใจรับบริการ การรออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ ของบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สาขาพาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์โตโยต้า และยี่ห้ออื่นๆ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าหุ่งและเขตพื้นที่ใกล้เคียง ...
ประกาศเมื่อ 21/06/2022 เวลา 14:20:20 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอขอบพระคุณ -คุณพ่อเหรียญ คุณแม่สังวาลย์
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอขอบพระคุณ -คุณพ่อเหรียญ คุณแม่สังวาลย์ และคุณญาณิศา ตาคำแก้ว -พ.ต.ท. ธนสิทธิ์ และ คุณครูเอมอร ติ๊บแปง ที่ร่วมทำบุญถวายผ้าห่มพระธาตุสามดวง เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสามดวง (เก้าเป็ง) ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้ จงประสบผลแก่ท่านผู้ร่วมท ...
ประกาศเมื่อ 13/06/2022 เวลา 16:01:52 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๓ ปร
...
ประกาศเมื่อ 10/06/2022 เวลา 16:20:14 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
วันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 05/06/2022 เวลา 07:40:40 น. [เปิดอ่าน 62 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘-๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 31/05/2022 เวลา 14:42:37 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๑ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน พฤษภาค
...
ประกาศเมื่อ 27/05/2022 เวลา 16:08:53 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน ...
ประกาศเมื่อ 26/05/2022 เวลา 11:43:16 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ ประจำสัปดาห์ที่ ๓ เดือน พฤษภาคม
...
ประกาศเมื่อ 22/05/2022 เวลา 20:30:01 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ เดือน พฤษภาคม
...
ประกาศเมื่อ 13/05/2022 เวลา 09:22:23 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
ส่งประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 09/05/2022 เวลา 10:21:56 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
แจ้งปิดกู้ชีพ ตำบลป่าหุ่ง ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565
...
ประกาศเมื่อ 06/05/2022 เวลา 10:40:25 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ ประจำสัปดาห์ที่ ๑ เดือน พฤษภาคม
...
ประกาศเมื่อ 06/05/2022 เวลา 09:01:19 น. [เปิดอ่าน 31 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓-๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 03/05/2022 เวลา 10:11:01 น. [เปิดอ่าน 38 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ ประจำสัปดาห์ที่ ๕ เดือน เมษายน
...
ประกาศเมื่อ 29/04/2022 เวลา 16:09:54 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
แจ้งปิดกู้ชีพ ตำบลป่าหุ่ง ชั่วคราว …. ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤ
...
ประกาศเมื่อ 29/04/2022 เวลา 15:49:24 น. [เปิดอ่าน 38 ครั้ง]
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการแล
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดับผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย >>> Chiang Rai Brand >> Chiang Rai Bra ...
ประกาศเมื่อ 28/04/2022 เวลา 16:05:52 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๖ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน เมษายน
...
ประกาศเมื่อ 22/04/2022 เวลา 16:08:28 น. [เปิดอ่าน 62 ครั้ง]
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแ
...
ประกาศเมื่อ 18/04/2022 เวลา 13:46:19 น. [เปิดอ่าน 109 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าท้าย "Calorie credit challen
...
ประกาศเมื่อ 18/04/2022 เวลา 13:36:02 น. [เปิดอ่าน 72 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๕ ประจำสัปดาห์ที่ ๓ เดือน เมษายน
...
ประกาศเมื่อ 16/04/2022 เวลา 13:29:17 น. [เปิดอ่าน 96 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 295 รายการ : 15 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 761153 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน
Last Update 2022 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.