องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ประเภท วิชาการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประ ...
ประกาศเมื่อ 09/08/2018 เวลา 17:27:17 น. [เปิดอ่าน 78 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
...
ประกาศเมื่อ 29/06/2018 เวลา 09:37:58 น. [เปิดอ่าน 87 ครั้ง]
แผนการจัดการองค์ความรู้
...
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:42:20 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
รายงานผลการจัดการองค์ความรู้ของ อบต.ป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:39:08 น. [เปิดอ่าน 50 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามแผนปฎิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ
...
ประกาศเมื่อ 14/06/2018 เวลา 10:12:32 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
...
ประกาศเมื่อ 13/06/2018 เวลา 16:25:41 น. [เปิดอ่าน 53 ครั้ง]
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2560
...
ประกาศเมื่อ 06/06/2018 เวลา 19:41:59 น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร
...
ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:51 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร
...
ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:10 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
...
ประกาศเมื่อ 14/11/2017 เวลา 14:45:08 น. [เปิดอ่าน 200 ครั้ง]
คะแนน LPA 2559
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 15:00:56 น. [เปิดอ่าน 243 ครั้ง]
คะแนนประเมิน LPA2559 อบต.ป่าหุ่ง ลำดับ 103
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 14:59:44 น. [เปิดอ่าน 252 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจ
...
ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 14:42:44 น. [เปิดอ่าน 184 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2559
...
ประกาศเมื่อ 17/05/2017 เวลา 16:29:03 น. [เปิดอ่าน 218 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
...
ประกาศเมื่อ 20/02/2017 เวลา 16:28:51 น. [เปิดอ่าน 292 ครั้ง]
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีชีวิตตามห ...
ประกาศเมื่อ 22/11/2016 เวลา 15:22:50 น. [เปิดอ่าน 430 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
...
ประกาศเมื่อ 29/08/2016 เวลา 15:12:17 น. [เปิดอ่าน 376 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ...
ประกาศเมื่อ 25/08/2016 เวลา 11:12:46 น. [เปิดอ่าน 325 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา กองคลัง - คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองการศึกษา -คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รา ...
ประกาศเมื่อ 23/08/2016 เวลา 09:11:39 น. [เปิดอ่าน 262 ครั้ง]
ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ...
ประกาศเมื่อ 09/06/2016 เวลา 12:45:00 น. [เปิดอ่าน 311 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 31 รายการ : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 98906 ครั้ง กำลังออนไลน์ 41 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.