องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและ
...
ประกาศเมื่อ 21/06/2019 เวลา 15:43:57 น. [เปิดอ่าน 84 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมา
...
ประกาศเมื่อ 12/06/2019 เวลา 14:35:51 น. [เปิดอ่าน 110 ครั้ง]
ประกาศยกเลิกการประมูล การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธี
...
ประกาศเมื่อ 30/05/2019 เวลา 16:04:49 น. [เปิดอ่าน 107 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมา
...
ประกาศเมื่อ 21/05/2019 เวลา 16:35:22 น. [เปิดอ่าน 109 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-21
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กระหว่างวันที่ 12 -21 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอีดยตามเอกสารที่ปรากฏมาพร้อมนี้ ...
ประกาศเมื่อ 12/02/2019 เวลา 16:17:05 น. [เปิดอ่าน 203 ครั้ง]
อบต.ป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ ประเภทวิชาการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ...
ประกาศเมื่อ 07/02/2019 เวลา 14:40:10 น. [เปิดอ่าน 138 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:23:10 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:22:13 น. [เปิดอ่าน 147 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:21:29 น. [เปิดอ่าน 155 ครั้ง]
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมู
...
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:18:37 น. [เปิดอ่าน 122 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ 3/
...
ประกาศเมื่อ 31/01/2019 เวลา 11:27:28 น. [เปิดอ่าน 108 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ 24
...
ประกาศเมื่อ 03/12/2018 เวลา 09:31:17 น. [เปิดอ่าน 163 ครั้ง]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ เรื่องที่ให้บริการพอสังเขป ติดต่อด้วยตนเอง (ราย) ...
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:23:25 น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
การประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561
...
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:13:28 น. [เปิดอ่าน 156 ครั้ง]
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 12 กันยาย
...
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:42:03 น. [เปิดอ่าน 151 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
...
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:39:55 น. [เปิดอ่าน 180 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ประเภท วิชาการ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประ ...
ประกาศเมื่อ 09/08/2018 เวลา 17:27:17 น. [เปิดอ่าน 282 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
...
ประกาศเมื่อ 29/06/2018 เวลา 09:37:58 น. [เปิดอ่าน 258 ครั้ง]
แผนการจัดการองค์ความรู้
...
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:42:20 น. [เปิดอ่าน 210 ครั้ง]
รายงานผลการจัดการองค์ความรู้ของ อบต.ป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
...
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:39:08 น. [เปิดอ่าน 217 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 47 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 190521 ครั้ง กำลังออนไลน์ 43 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.