องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

แบบแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .....
ประกาศเมื่อ 29/06/2020 เวลา 10:27:04 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ อบต.ป่าหุ่ง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ...... อบต.ป่าหุ่ง เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแล
ประกาศเมื่อ 29/06/2020 เวลา 10:23:10 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง โครงการขุดดินแลกน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้จัดทำโครงการขุดดินแลกน้ำ ให้แก่เกษตรกร ตำบลป่าหุ่ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ประกาศเมื่อ 25/06/2020 เวลา 11:30:26 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดห
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 15/06/2020 เวลา 16:29:37 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 11/06/2020 เวลา 16:40:06 น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 307300 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.