องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล ก่อสร้าง ซ่อมแซ
ประกาศเมื่อ 22/11/2016 เวลา 15:22:50 น. [เปิดอ่าน 52 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล ก่อสร้าง ซ่อมแซ
ประกาศเมื่อ 29/08/2016 เวลา 15:12:17 น. [เปิดอ่าน 91 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศเมื่อ 25/08/2016 เวลา 11:12:46 น. [เปิดอ่าน 61 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหหน่
ประกาศเมื่อ 23/08/2016 เวลา 09:11:39 น. [เปิดอ่าน 61 ครั้ง]
ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศเมื่อ 09/06/2016 เวลา 12:45:00 น. [เปิดอ่าน 101 ครั้ง]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำระบบ RO หมู่ที่ 14 บ้านศาลาวังโค้ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 18:00:52 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำระบบ RO หมู่ที่ 2 บ้านป่าหัด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 17:59:42 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตลิ่งดาดคลองหมู่ที่ 5/18บ้านป่าแขม/บ้านป่าแขมพัฒนา ปริมาณงาน ขนาดกว้างตามแนวลาดเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวมทั้ง2 ข้างไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนา
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 16:12:51 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 เมตรลึก1.20 เมตร ก้นกว้าง1.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม. สถานที่ดำเนินการ หมู่ที
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 14:49:33 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านปางเกาะทรายเชื่่อมหมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 30/12/2016 เวลา 13:37:22 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ขยายผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านป่างิ้ว ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
ประกาศเมื่อ 28/12/2016 เวลา 13:20:35 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อขยายท่อแมนระบบประปา ปริมาณงาน ท่อPVC เส้นผ่าศูนย์กาลาง 3 นิ้ว จำนวน 120 ท่อน ท่อPVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 640 ท่อน สถานที่ดำเนินกา
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 17:13:20 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก(ทางเข้าที่ทำการอบต.ป่าหุ่ง)
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 10:30:05 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 10:28:26 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง ม.1 เชื่อม ม.2 อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 10:26:57 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
 
 
   
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 7 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 2 ครั้ง
29%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
15%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
15%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
43%
 
 
เยาวชนห้วยหินลาดใน ร่วมสร้างป่าใหญ่หัวใจสีเขียว เตรียมทำแนวกันไฟ-เรียนรู้วิถีการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
( Update วันที่ 18 มกราคม 2017 เวลา 15:42:06 นาที )
เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทางศาสนา ๑๐๐ วัน (สตมวาร) และ ร่วมสวดมนต์ภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 20 มกราคมนี้
( Update วันที่ 16 มกราคม 2017 เวลา 12:25:20 นาที )
มาเรียน
( Update วันที่ 16 มกราคม 2017 เวลา 11:07:28 นาที )
เชิญแอ่วกาดกองเก่าเชียงของ
( Update วันที่ 13 มกราคม 2017 เวลา 10:38:09 นาที )
จังหวัดเชียงรายสร้างเครือข่ายเพื่อดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
( Update วันที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:38:19 นาที )
ขอเชิญชมการแสดงดนตรี คิดถึงพ่อ โดย MFU Band
( Update วันที่ 09 มกราคม 2017 เวลา 15:03:39 นาที )
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 90 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 10 มกราคม 2560
( Update วันที่ 09 มกราคม 2017 เวลา 15:01:34 นาที )
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-676-152
ผู้เข้าชมเว็บ 26286 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.