องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร

ประกาศเมื่อ 20/02/2017 เวลา 16:28:51 น. [เปิดอ่าน 2 ครั้ง]
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล ก่อสร้าง ซ่อมแซ
ประกาศเมื่อ 22/11/2016 เวลา 15:22:50 น. [เปิดอ่าน 67 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล ก่อสร้าง ซ่อมแซ
ประกาศเมื่อ 29/08/2016 เวลา 15:12:17 น. [เปิดอ่าน 101 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศเมื่อ 25/08/2016 เวลา 11:12:46 น. [เปิดอ่าน 71 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหหน่
ประกาศเมื่อ 23/08/2016 เวลา 09:11:39 น. [เปิดอ่าน 73 ครั้ง]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน .เชียงราย
ประกาศเมื่อ 21/02/2017 เวลา 16:30:34 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ป่าหุ่ง พร้อมรั้วบริเวณที่ทำการ
ประกาศเมื่อ 21/02/2017 เวลา 16:29:13 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านปางเกาะทรายเชื่่อมหมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 06/02/2017 เวลา 21:14:35 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำระบบ RO หมู่ที่ 14 บ้านศาลาวังโค้ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 18:00:52 น. [เปิดอ่าน 18 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำระบบ RO หมู่ที่ 2 บ้านป่าหัด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 17:59:42 น. [เปิดอ่าน 17 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตลิ่งดาดคลองหมู่ที่ 5/18บ้านป่าแขม/บ้านป่าแขมพัฒนา ปริมาณงาน ขนาดกว้างตามแนวลาดเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวมทั้ง2 ข้างไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนา
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 16:12:51 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 เมตรลึก1.20 เมตร ก้นกว้าง1.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม. สถานที่ดำเนินการ หมู่ที
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 14:49:33 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านปางเกาะทรายเชื่่อมหมู่ที่ 7 บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 30/12/2016 เวลา 13:37:22 น. [เปิดอ่าน 18 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ขยายผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านป่างิ้ว ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
ประกาศเมื่อ 28/12/2016 เวลา 13:20:35 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อขยายท่อแมนระบบประปา ปริมาณงาน ท่อPVC เส้นผ่าศูนย์กาลาง 3 นิ้ว จำนวน 120 ท่อน ท่อPVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 640 ท่อน สถานที่ดำเนินกา
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 17:13:20 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
 
 
   
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 7 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 2 ครั้ง
29%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
15%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
15%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
43%
 
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อการประเมินความรู้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
( Update วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2017 เวลา 15:31:05 นาที )
ปปช.จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2560ประเภทภาพยนตร์สั้นและสื่อโฆษณา
( Update วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2017 เวลา 15:29:13 นาที )
ผู้บริหารจังหวัดเชียงรายเดินทางสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์นี้ ที่ สปป.ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตั้งเป้าว่าจะเกิดความร่วมมือและเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
( Update วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2017 เวลา 01:48:01 นาที )
จ.เชียงราย ประกาศงดเผาทุกชนิดตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560 ทุกอำเภอ ฝ่าฝืนมีโทษตามกฏหมาย
( Update วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2017 เวลา 00:15:09 นาที )
เทศบาลนครเชียงรายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี2559 พร้อมจัดทำเอกสารรายงานสภาฯ ร่วมตรวจสอบความโปร่งใส
( Update วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2017 เวลา 15:39:20 นาที )
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือประชาชนงดเผา เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า อันจะส่งผลกระทบต่อกับทัศนวิสัยในการบิน
( Update วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2017 เวลา 15:13:53 นาที )
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
( Update วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2017 เวลา 15:12:16 นาที )
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-676-152
ผู้เข้าชมเว็บ 29159 ครั้ง กำลังออนไลน์ 3 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.