องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการ

ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:51 น. [เปิดอ่าน 12 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญา โครงการ

ประกาศเมื่อ 14/12/2017 เวลา 11:38:10 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560

ประกาศเมื่อ 14/11/2017 เวลา 14:45:08 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
คะแนน LPA 2559

ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 15:00:56 น. [เปิดอ่าน 80 ครั้ง]
คะแนนประเมิน LPA2559 อบต.ป่าหุ่ง ลำดับ 103

ประกาศเมื่อ 23/06/2017 เวลา 14:59:44 น. [เปิดอ่าน 85 ครั้ง]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ 9 บ้านเหมืองหลวง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 12/01/2018 เวลา 14:48:24 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านป่าหัด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 12/01/2018 เวลา 14:46:43 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างขยายไหล่ทางถนนสายหลักพร้อมวางท่อ คสล.ม.1 บ้านป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 09/01/2018 เวลา 15:08:52 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 5 บ้านป่าแขม ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 09/01/2018 เวลา 15:07:31 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 บ้านป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 28/12/2017 เวลา 09:37:25 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 25/12/2017 เวลา 11:08:00 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:18:09 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าหุ่ง และศพด.ต.ป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:14:11 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกโดยสาร มีหลังคา ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกาศเมื่อ 24/08/2017 เวลา 16:28:20 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนทางเข้า อบต.ป่าหุ่ง พร้อมวางท่อจำนวน 3 จุด
ประกาศเมื่อ 23/08/2017 เวลา 09:43:10 น. [เปิดอ่าน 47 ครั้ง]
 
 
   
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 8 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 2 ครั้ง
25%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 2 ครั้ง
25%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
13%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
38%
 
 
ตารางศิลปิน งานดนตรีในสวน เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่14
( Update วันที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 12:03:55 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อเมนหลักประปาที่แตกชำรุด
( Update วันที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 10:56:32 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย จัดนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ 3 สร้างเครือข่ายให้ทุกคนเข้าถึงหนังสือ และรักการอ่าน
( Update วันที่ 12 มกราคม 2018 เวลา 11:14:52 นาที )
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จ.เชียงรายเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม วิ่งศุภนิมิตธารน้ำใจไมตรี ครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
( Update วันที่ 10 มกราคม 2018 เวลา 09:04:36 นาที )
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาลดนตรี WINTER LOVE SONG 19 มกราคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.
( Update วันที่ 10 มกราคม 2018 เวลา 08:59:51 นาที )
อบจ.เชียงราย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
( Update วันที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 17:02:30 นาที )
เชียงรายแต้ๆ โดย ททท.สำนักงานเชียงราย
( Update วันที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 16:57:03 นาที )
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-676-152
ผู้เข้าชมเว็บ 59086 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.