องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล ก่อสร้าง ซ่อมแซ
ประกาศเมื่อ 22/11/2016 เวลา 15:22:50 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสานพลังความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ด้วยการช่วยเหลือ เกื้อกูล ก่อสร้าง ซ่อมแซ
ประกาศเมื่อ 29/08/2016 เวลา 15:12:17 น. [เปิดอ่าน 79 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศเมื่อ 25/08/2016 เวลา 11:12:46 น. [เปิดอ่าน 46 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหหน่
ประกาศเมื่อ 23/08/2016 เวลา 09:11:39 น. [เปิดอ่าน 46 ครั้ง]
ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศเมื่อ 09/06/2016 เวลา 12:45:00 น. [เปิดอ่าน 85 ครั้ง]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง การจ้างเหมารถบัสเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลป่าหุ่ง กิจกรรมการอบรมศึกษาดูงานโครงการอ
ประกาศเมื่อ 02/12/2016 เวลา 11:04:55 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บครุภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 10/11/2016 เวลา 17:10:48 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 10/11/2016 เวลา 17:09:20 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 บ้านป่างิ้ว ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 28/10/2016 เวลา 18:52:48 น. [เปิดอ่าน 18 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 บ้านป่างิ้ว ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 12/10/2016 เวลา 15:42:18 น. [เปิดอ่าน 29 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าหุ่ง และเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของศพด.ต.ป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเมื่อ 03/10/2016 เวลา 19:41:49 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 27/09/2016 เวลา 21:12:54 น. [เปิดอ่าน 17 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกิจการสภา อบต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 12/09/2016 เวลา 18:41:05 น. [เปิดอ่าน 27 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 11/04/2016 เวลา 16:49:10 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเมื่อ 05/04/2016 เวลา 16:21:23 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
 
 
   
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 7 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 2 ครั้ง
29%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
15%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 1 ครั้ง
15%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
43%
 
 
จังหวัดเชียงรายจัดบำเพ็ญกุศลครบ 60วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( Update วันที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 12:48:48 นาที )
จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2559
( Update วันที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 12:47:03 นาที )
ภูชี้ฟ้า คึกคักวันหยุดคนทะลักเรือนพัน-สิ้นปีคาดทะลุหมื่น
( Update วันที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 12:41:14 นาที )
พิธีเปิดนิทรรศการหนังสือภาพและนิทาน นานาชาติ ครั้งที่ 2
( Update วันที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 10:25:45 นาที )
แพกคู่! เชียงรายพบปะแขวงหลวงน้ำทา ประสานข้อมูลเปิดตลาดท่องเที่ยวไปด้วยกัน
( Update วันที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 14:17:32 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 จอมและตักบาตรดอกไม้
( Update วันที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 13:44:12 นาที )
เชียงราย นักท่องเที่ยวสุมไฟคลายหนาวหลังอุณหภูมิยอดดอยลดลงต่อเนื่อง
( Update วันที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 13:42:21 นาที )
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-676-152
ผู้เข้าชมเว็บ 22782 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.