องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3

ประกาศเมื่อ 20/10/2020 เวลา 14:35:09 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลที่เข้ารับการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลที่เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสม
ประกาศเมื่อ 13/08/2020 เวลา 16:33:25 น. [เปิดอ่าน 62 ครั้ง]
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจ
ประกาศเมื่อ 10/08/2020 เวลา 15:56:33 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจ
ประกาศเมื่อ 10/08/2020 เวลา 15:54:59 น. [เปิดอ่าน 46 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลที่เข้ารับการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลที่เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสม
ประกาศเมื่อ 07/08/2020 เวลา 17:03:04 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 24 โครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศเมื่อ 05/10/2020 เวลา 15:32:37 น. [เปิดอ่าน 19 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านผาวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเมื่อ 11/09/2020 เวลา 16:03:19 น. [เปิดอ่าน 28 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 34 โครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประกาศเมื่อ 03/09/2020 เวลา 09:26:31 น. [เปิดอ่าน 29 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาวี ตำบลป่าหุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 31/08/2020 เวลา 16:31:30 น. [เปิดอ่าน 29 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาวี ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1850 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ประกาศเมื่อ 25/08/2020 เวลา 15:39:01 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศเมื่อ 10/08/2020 เวลา 09:27:16 น. [เปิดอ่าน 23 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 35 โครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศเมื่อ 04/08/2020 เวลา 10:27:57 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ (เพิ่มเติม) เดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2563
ประกาศเมื่อ 04/08/2020 เวลา 10:26:40 น. [เปิดอ่าน 53 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)
ประกาศเมื่อ 10/07/2020 เวลา 11:25:12 น. [เปิดอ่าน 74 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)
ประกาศเมื่อ 09/07/2020 เวลา 16:25:19 น. [เปิดอ่าน 64 ครั้ง]
 
 
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ก.ย 2563
ประกาศเมื่อ 08/10/2020 เวลา 09:38:07 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน ก.ย.63ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเมื่อ 08/10/2020 เวลา 09:37:26 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563
ประกาศเมื่อ 08/10/2020 เวลา 09:36:49 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ส.ค. 2563
ประกาศเมื่อ 08/09/2020 เวลา 10:02:42 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน ส.ค.63ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเมื่อ 08/09/2020 เวลา 10:02:06 น. [เปิดอ่าน 30 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2563เดือน ส.ค. 2563
ประกาศเมื่อ 08/09/2020 เวลา 10:01:40 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2563เดือน กรกฏาคม 2563
ประกาศเมื่อ 03/08/2020 เวลา 16:15:45 น. [เปิดอ่าน 52 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฏาคม63ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเมื่อ 03/08/2020 เวลา 16:15:08 น. [เปิดอ่าน 59 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
ประกาศเมื่อ 03/08/2020 เวลา 16:14:34 น. [เปิดอ่าน 66 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน มิถุนายน 63ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเมื่อ 08/07/2020 เวลา 11:30:56 น. [เปิดอ่าน 69 ครั้ง]
 
 
   
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 22 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
23%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง
19%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 8 ครั้ง
37%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
23%
 
 

Warning: file_get_contents(http://www.chiangraifocus.com/rss/nlocal.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/pahung/domains/pahung.go.th/public_html/ajaxtabs/newsFeed.php on line 30
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 362301 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.