องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้างเลขท

ประกาศเมื่อ 03/12/2018 เวลา 09:31:17 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:23:25 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
การประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:13:28 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 12 ก
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:42:03 น. [เปิดอ่าน 27 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:39:55 น. [เปิดอ่าน 23 ครั้ง]
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/11/2018 เวลา 10:36:40 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง แก้วน้ำ สำหรับเลี้ยงประชาชนทั่วไปในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ต.ปาหุ่ง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 19/11/2018 เวลา 13:40:34 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:39:54 น. [เปิดอ่าน 19 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 14:10:43 น. [เปิดอ่าน 21 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 15:23:36 น. [เปิดอ่าน 19 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาทำปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2562 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 13/11/2018 เวลา 15:56:17 น. [เปิดอ่าน 23 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวัด ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ฯลฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 06/11/2018 เวลา 17:21:11 น. [เปิดอ่าน 29 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนม และเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซน์ ของ อบต.ป่าหุ่ง ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 61- 6 พ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 05/11/2018 เวลา 14:59:22 น. [เปิดอ่าน 30 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/10/2018 เวลา 14:03:08 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/10/2018 เวลา 15:08:37 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พ.ย.61
ประกาศเมื่อ 06/12/2018 เวลา 14:53:22 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พ.ย.2561
ประกาศเมื่อ 06/12/2018 เวลา 14:52:41 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 พ.ย.61
ประกาศเมื่อ 06/12/2018 เวลา 14:52:06 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
 
 
   
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 13 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
24%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
24%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง
31%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
24%
 
 
ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน จนถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
( Update วันที่ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 14:25:26 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
( Update วันที่ 06 ธันวาคม 2018 เวลา 13:34:51 นาที )
งานสัปดาห์ส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2561
( Update วันที่ 05 ธันวาคม 2018 เวลา 13:18:02 นาที )
แผนที่เดินทาง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
( Update วันที่ 04 ธันวาคม 2018 เวลา 10:12:15 นาที )
เทศบาลนครเชียงรายการจัดพิธีถวายราชสดุดี และแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และกิจกรรม
( Update วันที่ 04 ธันวาคม 2018 เวลา 09:41:05 นาที )
4 ธันวาคม 2561 ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วไทยพร้อมใจ งด ใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว !!!
( Update วันที่ 03 ธันวาคม 2018 เวลา 14:44:14 นาที )
กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่ กับ คอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่นมิวสิคโทรโพลิส (Chang Music ConnectionMusictropolis) ณ ST SQUARE[เอสที สแควร์]
( Update วันที่ 02 ธันวาคม 2018 เวลา 19:36:29 นาที )
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 111196 ครั้ง กำลังออนไลน์ 51 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.