องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
ประกาศเมื่อ 09/08/2018 เวลา 17:27:17 น. [เปิดอ่าน 78 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
ประกาศเมื่อ 29/06/2018 เวลา 09:37:58 น. [เปิดอ่าน 87 ครั้ง]
แผนการจัดการองค์ความรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:42:20 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
รายงานผลการจัดการองค์ความรู้ของ อบต.ป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 09:39:08 น. [เปิดอ่าน 50 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามแผนปฎิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
ประกาศเมื่อ 14/06/2018 เวลา 10:12:32 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ รถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ฯลฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อ
ประกาศเมื่อ 17/10/2018 เวลา 14:05:09 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจัดทำป้ายอะคริลิค จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว (one Health) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 12/10/2018 เวลา 14:04:43 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเมื่อ 01/10/2018 เวลา 23:22:29 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ
ประกาศเมื่อ 28/09/2018 เวลา 17:53:19 น. [เปิดอ่าน 12 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/09/2018 เวลา 16:47:13 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ
ประกาศเมื่อ 24/09/2018 เวลา 16:14:25 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 24/09/2018 เวลา 15:24:30 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 21/09/2018 เวลา 17:08:23 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานทางขึ้นพระธาตุสามดวง ม.14 บ้านศาลาวังโค้ง
ประกาศเมื่อ 20/09/2018 เวลา 19:13:52 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลและใบประกาศพร้อมกรอบ ตามโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 20/09/2018 เวลา 11:14:18 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
 
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 
   
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 12 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
25%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
25%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
25%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
25%
 
 
แพร่ - ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
( Update วันที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 16:56:20 นาที )
เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ 13หมูป่า ชีวิตติดถ้ำหลวง ให้เข้าชม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
( Update วันที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 15:42:30 นาที )
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายร่วมชม THAI FIGHT เชียงราย 27ตุลาคม 2561ประตูเปิดเวลา 16.00 น.ชมฟรี ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
( Update วันที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 16:53:44 นาที )
คิดถึงพ่อหลวง 13 ตุลาคม ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ประชาชนชาวไทยไม่เคยลืม
( Update วันที่ 13 ตุลาคม 2018 เวลา 10:35:22 นาที )
ขอเชิญทุกชม นิทรรศการ ใจบาน (Brighten Life) กับการแสดงผลงานศิลปะเดี่ยวครั้งแรก โดย พิสัณห์ คำวัง วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
( Update วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 15:39:56 นาที )
สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกรางวัลก็มีค่า สามารถแลกรับส่วนลดในการชมภาพยนตร์ Major Cineplex 50 บาทต่อ 1 ที่นั่ง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 ตลุาคม 2561
( Update วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 14:24:03 นาที )
กำหนดการบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน สตมวาร เพื่ออุทิศถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 00:50:40 นาที )
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 98919 ครั้ง กำลังออนไลน์ 54 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.