องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:23:25 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
การประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:13:28 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 12 ก
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:42:03 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานที่ให้บริการ
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 16:39:55 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
ประกาศเมื่อ 09/08/2018 เวลา 17:27:17 น. [เปิดอ่าน 107 ครั้ง]
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง แก้วน้ำ สำหรับเลี้ยงประชาชนทั่วไปในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ต.ปาหุ่ง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 19/11/2018 เวลา 13:40:34 น. [เปิดอ่าน 2 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 15:39:54 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 16/11/2018 เวลา 14:10:43 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 15/11/2018 เวลา 15:23:36 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาทำปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2562 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 13/11/2018 เวลา 15:56:17 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวัด ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ฯลฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 06/11/2018 เวลา 17:21:11 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนม และเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซน์ ของ อบต.ป่าหุ่ง ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 61- 6 พ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 05/11/2018 เวลา 14:59:22 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 30/10/2018 เวลา 14:03:08 น. [เปิดอ่าน 18 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/10/2018 เวลา 15:08:37 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาซื้อ รถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ฯลฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 24/10/2018 เวลา 14:44:06 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
 
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 
   
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 12 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
25%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
25%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
25%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
25%
 
 
เทศบาลนครจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา และผู้ติดตามทั้ง ๗๗ จังหวัด
( Update วันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 13:46:29 นาที )
เทศกาลแห่งสายน้ำกก ลอยกระทง ณ เมืองเชียงราย คึกคัก!! ขายของดีเป็นเทน้ำเทท่า พ่อค้าแม่ค้าพากันแต่งชุดไทยจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
( Update วันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:33:06 นาที )
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.2561
( Update วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:22:30 นาที )
ขอเชิญชวนร่วมงานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จ.เชียงราย วันที่ 18 พ.ย. 61 เวลา 17.30 -20.30 น.
( Update วันที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:36:21 นาที )
ไปชมดอกบัวตอง บ้านหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ตอนนี้กำลังเบ่งบานเต็มที่
( Update วันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 18:56:10 นาที )
ชวนยกแก๊งค์เพื่อน มากระโดด...มาเฮกันให้สุด ในคอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น ณ เอสที สแควร์จังหวัดเชียงราย 1ธันวาคม2561 นี้ พร้อมเชิญชวนร่วมลุ้นกิจกรรมชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ตจำนวน 50 รางวัล
( Update วันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:17:20 นาที )
จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีบวงสรวงพิธีเปิดการแข่นขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
( Update วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:10:03 นาที )
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 105773 ครั้ง กำลังออนไลน์ 14 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.