องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๓ -๔๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖

ประกาศเมื่อ 01/12/2021 เวลา 11:25:59 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้อาเซียนเชียงราย Chiangrai Asean Flowers

ประกาศเมื่อ 01/12/2021 เวลา 10:24:23 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๖ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน พฤ
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๖ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเมื่อ 26/11/2021 เวลา 16:31:13 น. [เปิดอ่าน 12 ครั้ง]
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่44-45/2564
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๖ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเมื่อ 25/11/2021 เวลา 13:53:10 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริม
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "ระดับคุณธรรมต้นแ
ประกาศเมื่อ 24/11/2021 เวลา 14:14:10 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
ส่งประกาศชาวนา ฤดูนาปี ฉบับที่ 9/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "ระดับคุณธรรมต้นแ
ประกาศเมื่อ 23/11/2021 เวลา 13:47:28 น. [เปิดอ่าน 1 ครั้ง]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจใน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "ระดับคุณธรรมต้นแ
ประกาศเมื่อ 23/11/2021 เวลา 13:46:04 น. [เปิดอ่าน 1 ครั้ง]
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประกาศเมื่อ 22/11/2021 เวลา 15:13:36 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๕ ประจำสัปดาห์ที่ ๓ เดือน พฤ

ประกาศเมื่อ 21/11/2021 เวลา 09:23:21 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์อันตรายและการขอปล่อยโคมควัน ในช่วง

ประกาศเมื่อ 19/11/2021 เวลา 11:48:00 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๔ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ เดือน พฤ

ประกาศเมื่อ 13/11/2021 เวลา 09:22:43 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศเมื่อ 08/11/2021 เวลา 09:58:28 น. [เปิดอ่าน 17 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๓ ประจำสัปดาห์ที่ ๑ เดือน พฤ

ประกาศเมื่อ 07/11/2021 เวลา 09:59:46 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓๙-๔๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเมื่อ 01/11/2021 เวลา 10:18:54 น. [เปิดอ่าน 25 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๒ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน ตุ

ประกาศเมื่อ 30/10/2021 เวลา 10:11:20 น. [เปิดอ่าน 19 ครั้ง]
ส่งประกาศชาวนา ฤดูนาปี ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔

ประกาศเมื่อ 27/10/2021 เวลา 09:54:53 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภ
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส
ประกาศเมื่อ 25/10/2021 เวลา 15:55:15 น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภ
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สภาสมาชิกองค์การบร
ประกาศเมื่อ 25/10/2021 เวลา 15:53:44 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๑ ประจำสัปดาห์ที่ ๓ เดือน ตุ
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สภาสมาชิกองค์การบร
ประกาศเมื่อ 23/10/2021 เวลา 09:58:37 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๐ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ เดือน ตุ
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สภาสมาชิกองค์การบร
ประกาศเมื่อ 16/10/2021 เวลา 09:57:45 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 10/11/2021 เวลา 13:57:43 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือและที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเมื่อ 01/11/2021 เวลา 14:31:48 น. [เปิดอ่าน 17 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างก่อสร้างโครงการอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อบต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 28/10/2021 เวลา 08:59:01 น. [เปิดอ่าน 19 ครั้ง]
ยกเลิกประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7
ประกาศเมื่อ 26/10/2021 เวลา 08:54:23 น. [เปิดอ่าน 18 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 30/09/2021 เวลา 15:43:23 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ประกาศเมื่อ 17/06/2021 เวลา 15:28:50 น. [เปิดอ่าน 70 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศผู้รับการคัดเลือกโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.7 บ้านงิ้วเฒ่า
ประกาศเมื่อ 16/06/2021 เวลา 14:30:40 น. [เปิดอ่าน 67 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 02/06/2021 เวลา 15:01:59 น. [เปิดอ่าน 81 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 27/05/2021 เวลา 15:32:37 น. [เปิดอ่าน 86 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเมื่อ 03/05/2021 เวลา 11:23:59 น. [เปิดอ่าน 114 ครั้ง]
 
 
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พ.ย.64
ประกาศเมื่อ 02/12/2021 เวลา 14:42:27 น. [เปิดอ่าน 2 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พ.ย.64
ประกาศเมื่อ 02/12/2021 เวลา 14:41:29 น. [เปิดอ่าน 2 ครั้ง]
แบบรายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา e-gp (แทนแบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พ.ย.64
ประกาศเมื่อ 02/12/2021 เวลา 14:40:09 น. [เปิดอ่าน 1 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565เดือน ต.ค.64
ประกาศเมื่อ 04/11/2021 เวลา 13:07:37 น. [เปิดอ่าน 12 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ต.ค.64
ประกาศเมื่อ 04/11/2021 เวลา 13:06:47 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
แบบรายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา e-gp (แทนแบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ประกาศเมื่อ 04/11/2021 เวลา 13:06:21 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 37 โครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ประกาศเมื่อ 02/11/2021 เวลา 13:36:52 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ITA)
ประกาศเมื่อ 15/10/2021 เวลา 13:42:51 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ ประจำเดือน กันยายน 2564
ประกาศเมื่อ 10/10/2021 เวลา 13:49:51 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564เดือน ก.ย.64
ประกาศเมื่อ 08/10/2021 เวลา 09:33:10 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
 
 
   
 
   
 
 

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 579972 ครั้ง กำลังออนไลน์ 19 คน
Last Update 2021 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   
popup