องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบ

ประกาศเมื่อ 21/05/2019 เวลา 16:35:22 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กระหว่างวันที่ 12 -21 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอีดยตามเอกสารที่ปรากฏมาพร้อม
ประกาศเมื่อ 12/02/2019 เวลา 16:17:05 น. [เปิดอ่าน 101 ครั้ง]
อบต.ป่าหุ่ง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอั
ประกาศเมื่อ 07/02/2019 เวลา 14:40:10 น. [เปิดอ่าน 71 ครั้ง]
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอั
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:23:10 น. [เปิดอ่าน 73 ครั้ง]
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอั
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอั
ประกาศเมื่อ 01/02/2019 เวลา 13:22:13 น. [เปิดอ่าน 76 ครั้ง]
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 88 รายการ
ประกาศเมื่อ 21/05/2019 เวลา 16:43:31 น. [เปิดอ่าน 1 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 08/05/2019 เวลา 20:31:32 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 08/05/2019 เวลา 09:38:43 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาทำอาหารของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ชุดควบคุมไฟป่า) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 22/04/2019 เวลา 20:54:59 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าหุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 17/04/2019 เวลา 11:55:24 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแม็ทปิดจมูก(หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 09/04/2019 เวลา 16:05:33 น. [เปิดอ่าน 17 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 บ้านศาลาวังโค้ง
ประกาศเมื่อ 29/03/2019 เวลา 16:01:41 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านศาลาเหมืองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 29/03/2019 เวลา 15:51:20 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 28/03/2019 เวลา 17:18:16 น. [เปิดอ่าน 25 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ส้าน ม.5,18 บ้านป่าแขม,บ้านป่าแขมพัฒนา ฯ
ประกาศเมื่อ 28/03/2019 เวลา 16:07:45 น. [เปิดอ่าน 29 ครั้ง]
 
 
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562
ประกาศเมื่อ 03/05/2019 เวลา 09:33:44 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศเมื่อ 03/05/2019 เวลา 09:33:12 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน เมษายน2562
ประกาศเมื่อ 03/05/2019 เวลา 09:32:34 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มีนาคม
ประกาศเมื่อ 05/04/2019 เวลา 09:10:57 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม2562
ประกาศเมื่อ 05/04/2019 เวลา 09:10:12 น. [เปิดอ่าน 18 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม
ประกาศเมื่อ 05/04/2019 เวลา 09:09:42 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ก.พ.62
ประกาศเมื่อ 12/03/2019 เวลา 09:25:11 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ก.พ.62
ประกาศเมื่อ 12/03/2019 เวลา 09:24:32 น. [เปิดอ่าน 21 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์62
ประกาศเมื่อ 12/03/2019 เวลา 09:23:57 น. [เปิดอ่าน 23 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มกราคม 2562
ประกาศเมื่อ 05/02/2019 เวลา 14:50:47 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
 
 
   
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 14 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
22%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
22%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
36%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
22%
 
 
เปิดรับสมัครเด็กอายุ 11-15 ปี เข้าค่ายศิลปะตามโครงการวาดศิลป์ เพื่อน้อง
( Update วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:28:26 นาที )
ชาวเชียงรายสุดปลื้ม !!!น้องน้ำผึ้งคว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก
( Update วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:46:09 นาที )
คริสตจักรโปรแตสแตนท์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อร่วมถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
( Update วันที่ 20 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:21:02 นาที )
เกษตรกรแบบพอเพียง ผสมผสานเทคโนโลยีการเกษตรแบบอิสราเอล
( Update วันที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:27:07 นาที )
สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย เชิญร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน
( Update วันที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:11:33 นาที )
การจัดพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุดอยสะเก็น และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อดอยสะเก็น
( Update วันที่ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:08:52 นาที )
เชียงรายเตรียมจัดมหรสพสมโภช 7 วัน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
( Update วันที่ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:57:37 นาที )
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 140366 ครั้ง กำลังออนไลน์ 56 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.