องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี

สายตรง 0818989989

   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ ประจำสัปดาห์ที่ ๓ เดือน พฤ

ประกาศเมื่อ 22/05/2022 เวลา 20:30:01 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ เดือน พฤ

ประกาศเมื่อ 13/05/2022 เวลา 09:22:23 น. [เปิดอ่าน 12 ครั้ง]
ส่งประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 09/05/2022 เวลา 10:21:56 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
แจ้งปิดกู้ชีพ ตำบลป่าหุ่ง ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม

ประกาศเมื่อ 06/05/2022 เวลา 10:40:25 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ ประจำสัปดาห์ที่ ๑ เดือน พฤ

ประกาศเมื่อ 06/05/2022 เวลา 09:01:19 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓-๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 03/05/2022 เวลา 10:11:01 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ ประจำสัปดาห์ที่ ๕ เดือน เม

ประกาศเมื่อ 29/04/2022 เวลา 16:09:54 น. [เปิดอ่าน 25 ครั้ง]
แจ้งปิดกู้ชีพ ตำบลป่าหุ่ง ชั่วคราว …. ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน -

ประกาศเมื่อ 29/04/2022 เวลา 15:49:24 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบ
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 28/04/2022 เวลา 16:05:52 น. [เปิดอ่าน 23 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๖ ประจำสัปดาห์ที่ ๔ เดือน เม
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 22/04/2022 เวลา 16:08:28 น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 18/04/2022 เวลา 13:46:19 น. [เปิดอ่าน 49 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าท้าย "Calorie credit ch
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 18/04/2022 เวลา 13:36:02 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๕ ประจำสัปดาห์ที่ ๓ เดือน เม
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 16/04/2022 เวลา 13:29:17 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ เดือน เม
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 09/04/2022 เวลา 13:27:07 น. [เปิดอ่าน 27 ครั้ง]
ประกาศถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภดส.6) ทุกท่าน
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 05/04/2022 เวลา 15:56:41 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
การจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 05/04/2022 เวลา 09:40:35 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นที่3 และ 4
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 05/04/2022 เวลา 09:36:33 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว 3 สัญชาติ
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 04/04/2022 เวลา 16:03:08 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓ ประจำสัปดาห์ที่ ๑ เดือน เม
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 02/04/2022 เวลา 13:25:48 น. [เปิดอ่าน 21 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙-๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอเรียนเชิญูผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในจังหวัดเชียงราย สมัครเข้าร่วมการยกระดั
ประกาศเมื่อ 01/04/2022 เวลา 15:00:42 น. [เปิดอ่าน 46 ครั้ง]
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 10/11/2021 เวลา 13:57:43 น. [เปิดอ่าน 132 ครั้ง]
รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือและที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเมื่อ 01/11/2021 เวลา 14:31:48 น. [เปิดอ่าน 124 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างก่อสร้างโครงการอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อบต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 28/10/2021 เวลา 08:59:01 น. [เปิดอ่าน 140 ครั้ง]
ยกเลิกประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7
ประกาศเมื่อ 26/10/2021 เวลา 08:54:23 น. [เปิดอ่าน 130 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายงิ้วเฒ่าถึงสายผาวี บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 30/09/2021 เวลา 15:43:23 น. [เปิดอ่าน 125 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ประกาศเมื่อ 17/06/2021 เวลา 15:28:50 น. [เปิดอ่าน 190 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศผู้รับการคัดเลือกโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.7 บ้านงิ้วเฒ่า
ประกาศเมื่อ 16/06/2021 เวลา 14:30:40 น. [เปิดอ่าน 195 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 02/06/2021 เวลา 15:01:59 น. [เปิดอ่าน 194 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเมื่อ 03/05/2021 เวลา 11:23:59 น. [เปิดอ่าน 224 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)
ประกาศเมื่อ 03/05/2021 เวลา 11:23:19 น. [เปิดอ่าน 231 ครั้ง]
 
 
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 28 โครงการ ประจำเดือน เมษาน 2565
ประกาศเมื่อ 05/05/2022 เวลา 13:38:45 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
แบบรายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา e-gp (แทนแบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
ประกาศเมื่อ 03/05/2022 เวลา 14:03:13 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565เดือน เม.ย.65
ประกาศเมื่อ 03/05/2022 เวลา 14:02:45 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565
ประกาศเมื่อ 03/05/2022 เวลา 14:01:22 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)
ประกาศเมื่อ 18/04/2022 เวลา 10:58:52 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 34 โครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประกาศเมื่อ 05/04/2022 เวลา 14:00:48 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มี.ค.65
ประกาศเมื่อ 04/04/2022 เวลา 14:06:41 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565เดือน มี.ค.65
ประกาศเมื่อ 04/04/2022 เวลา 14:01:19 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
แบบรายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา e-gp (แทนแบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประกาศเมื่อ 04/04/2022 เวลา 14:00:28 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 39 โครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเมื่อ 07/03/2022 เวลา 10:51:00 น. [เปิดอ่าน 93 ครั้ง]
 
 
   
 
   
 
 

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 735093 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน
Last Update 2022 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   
popup