องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
   
นายกฤษณะ แก้วดี
   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
   เว็บไซต์ จ.เชียงงราย
 
   รวมลิงค์ อปท.
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่ง

ประกาศเมื่อ 30/10/2020 เวลา 10:17:48 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3

ประกาศเมื่อ 20/10/2020 เวลา 14:35:09 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลที่เข้ารับการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลที่เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสม
ประกาศเมื่อ 13/08/2020 เวลา 16:33:25 น. [เปิดอ่าน 79 ครั้ง]
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจ
ประกาศเมื่อ 10/08/2020 เวลา 15:56:33 น. [เปิดอ่าน 62 ครั้ง]
ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจ
ประกาศเมื่อ 10/08/2020 เวลา 15:54:59 น. [เปิดอ่าน 61 ครั้ง]
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 โครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศเมื่อ 03/12/2020 เวลา 14:48:49 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 24 โครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศเมื่อ 03/11/2020 เวลา 09:49:30 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 24 โครงการ ประจำเดือน กันยายน 2563
ประกาศเมื่อ 05/10/2020 เวลา 15:32:37 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านผาวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเมื่อ 11/09/2020 เวลา 16:03:19 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 34 โครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประกาศเมื่อ 03/09/2020 เวลา 09:26:31 น. [เปิดอ่าน 42 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาวี ตำบลป่าหุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเมื่อ 31/08/2020 เวลา 16:31:30 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาวี ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1850 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ประกาศเมื่อ 25/08/2020 เวลา 15:39:01 น. [เปิดอ่าน 49 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศเมื่อ 10/08/2020 เวลา 09:27:16 น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 35 โครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศเมื่อ 04/08/2020 เวลา 10:27:57 น. [เปิดอ่าน 62 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ (เพิ่มเติม) เดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2563
ประกาศเมื่อ 04/08/2020 เวลา 10:26:40 น. [เปิดอ่าน 67 ครั้ง]
 
 
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ต.ค. 2563
ประกาศเมื่อ 06/11/2020 เวลา 10:26:30 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน ต.ค.63ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเมื่อ 06/11/2020 เวลา 10:25:37 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศเมื่อ 06/11/2020 เวลา 10:24:51 น. [เปิดอ่าน 4 ครั้ง]
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ITA)
ประกาศเมื่อ 26/10/2020 เวลา 14:11:24 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ก.ย 2563
ประกาศเมื่อ 08/10/2020 เวลา 09:38:07 น. [เปิดอ่าน 21 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน ก.ย.63ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเมื่อ 08/10/2020 เวลา 09:37:26 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563
ประกาศเมื่อ 08/10/2020 เวลา 09:36:49 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ส.ค. 2563
ประกาศเมื่อ 08/09/2020 เวลา 10:02:42 น. [เปิดอ่าน 52 ครั้ง]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน ส.ค.63ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเมื่อ 08/09/2020 เวลา 10:02:06 น. [เปิดอ่าน 43 ครั้ง]
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2563เดือน ส.ค. 2563
ประกาศเมื่อ 08/09/2020 เวลา 10:01:40 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
 
 
   
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 

อยากให้ อบต.ป่าหุ่งพัฒนาด้านไหน?
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศิลปะวัฒนธรรม
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 22 ครั้ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
23%
 
ศิลปะวัฒนธรรม
โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง
19%
 
การศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 8 ครั้ง
37%
 
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
23%
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 377409 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.