องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง โดยนายกฤษณะ แก้วดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ป่าหุ่ง ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลป่าหุ่ง เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2562 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - รับฟังการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชน - รับฟังการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยท้องถิ่นอำเภอพาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - ฟังการบรรยาย หัวข้อการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชน โดยรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - เยี่ยมชมตลาดน้ำเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม การบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนและตลาดน้ำสี่ภาค วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจโดยวิธีธรรมชาติ - ฟังบรรยายสรุปการจัดการชุมชนและการรวมกลุ่มชุมชนดั้งเดิมของชุมชนบ้านซากแง้ว พร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านซากแง้ว(ตลาดจีนโบราณ) วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 -เยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ อำเภอบางเคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 172738 ครั้ง กำลังออนไลน์ 86 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.