องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2560
สรุปผลการดำเนินงานปี61เมษายนแยกยุทธศาสตร์ฉบับรายงาน รอบ 6 เดือน
สรุปผลการดำเนินงานปี61ตุลาคมแยกยุทธศาสตร์ฉบับรายงาน รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2561
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2562
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าหุ่ง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 258980 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.