องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยว

ถ้ำผาโขง
ลักษณะ
- มีน้ำไหลผ่านทะลุออกมาจากรู
- ถนนลาดยางประมาณ  10  กิโลเมตร  เป็นถนนลูกรัง  4  กิโลเมตร (วัดจากตัวอำเภอพาน)
- ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน  1  กิโลเมตร  ปริมาณนักท่องเที่ยว  2,000  คน/ปี

ถ้ำน้ำลอด  
ลักษณะ
- มีภูเขาล้อมรอบ
- เส้นทางเป็นหลุ่มเป็นบ่อ  เส้นทางแคบ
- ระยะทางจากหมู่บ้าน  2  กิโลเมตร  ปริมาณนักท่องเที่ยว 6,000  คน/ปี
 
- มีภูเขาล้อมรอบ  ลักษณะของถ้ำสามหน้า  มีหน้าผาสามหน้า  ทางด้านหน้ามีแม่น้ำผ่าน  และมีห้วยน้ำอุ่นอยู่ทางทิศเหนือ  และมีน้ำอุ่นตลอดปี
- เส้นทางเดินเท้าผ่านถนนหน้าถ้ำสามหน้า  เข้าสู่ปากถ้ำสามหน้า  ภายในถ้ำมีอุโมง  กว้างขนาด  2  งาน  ภายในบริเวณปากถ้ำสามหน้ามีหินย้อยเป็นภาพต่างๆ ตามจินตนาการ   ระยะทางจากหมู่บ้าน  1  กิโลเมตร  ประมาณนักท่องเที่ยว 100 คน/ปี

น้ำตกห้วยตาด
 
ลักษณะ
- เป็นผาชัน  สูงประมาณ   6-7  เมตร  มีน้ำตลอดปี  เดินเท้าเข้าไป  100  เมตร  (จากทาง)
- ระยะทางจากหมู่บ้านไปน้ำตก  ประมาณ   4-5  กิโลเมตร  สภาพถนนเป็นลูกรัง

ถ้ำมืด  

ลักษณะ
- ถ้ำมืดอยู่ห่างจากน้ำต่ำไปอีก   400  เมตร
- เป็นถ้ำผามีหินย้อยสวยงาม  กว้างประมาณ   4  เมตร  ลึกประมาณ  10  เมตร
- ระยะทางจากหมู่บ้านประมาณ  4-5  กิโลเมตร   สภาพถนนเป็นลูกรัง

ถ้ำน้ำบ่อ  
ลักษณะ
 - ปากถ้ำสูงประมาณ  10 -  15  เมตร  เป็นห้องโถงกว้าง
- ระยะทาง    1,500 -  2,000  เมตร

ถ้ำงาม  
ลักษณะ
- มีหินย้อยสวยงาม   กว้างประมาณ  4  เมตร  ลึกประมาณ   10   เมตร

ถ้ำลม  
ลักษณะ
- มีหินย้อยสวยงาม   กว้างประมาณ  4  เมตร  ลึกประมาณ   10   เมตร
- เป็นอ่างขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ   35 ไร่  อยู่ใกล้กับป่าอุทยาน ระยะทาง 1,500  เมตร

ป่าดงดิบ  
ลักษณะ
- เป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์เต็ม  100%   และใกล้ที่สุดมีพันธ์ไม้เกือบทุกอย่าง
- ทุกชนิดของป่า  เนื้อที่ประมาณ   700  ไร่

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 346765 ครั้ง กำลังออนไลน์ 17 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.