องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทางสังคม

สถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมรวม จำนวน  7  แห่ง  ดังนี้
 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  
2. โรงเรียนบ้านศาลา   
3. โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
4. โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
5. โรงเรียนบ้านริมวัง   1
6. โรงเรียนบ้านริมวัง  2
 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  จำนวน   1  แห่ง 
1. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  3  แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าหุ่ง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วเฒ่า
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาวี  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน   17  แห่ง  ดังนี้

หมู่ที่ 1 วัดป่าหุ่ง  
หมู่ที่ 2  วัดป่าหัด  
หมูที่ 3  วัดป่าบงหลวง
หมู่ที่ 4  วัดทุ่งป่าแดด
หมูที่ 5  วัดป่าแขม
หมู่ที่ 6  วัดใหม่สามัคคีธรรม   ,  วัดแม่ต๋อง
หมู่ที่ 7  วัดงิ้วเฒ่า
หมู่ที่ 8  วัดผาวี
หมู่ที่ 9  วัดปิงเมือง
หมู่ที่ 10  วัดทุ่งมะฝาง
หมู่ที่ 12  วัดห้วยประสิทธิ์
หมู่ที่ 13  วัดคีรีธรรมาราม
หมู่ที่ 14  วัดพระธาตุสามดวง
หมู่ที่ 15  วัดป่างิ้ว  บ่อสร้าง
หมู่ที่ 16  วัดปางกล้วยค้าว
หมู่ที่ 17  วัดหนองทรายทอง

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 190557 ครั้ง กำลังออนไลน์ 74 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.