องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทางสังคม

สถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมรวม จำนวน  7  แห่ง  ดังนี้
 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  
2. โรงเรียนบ้านศาลา   
3. โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
4. โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
5. โรงเรียนบ้านริมวัง   1
6. โรงเรียนบ้านริมวัง  2
 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  จำนวน   1  แห่ง 
1. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  3  แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าหุ่ง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วเฒ่า
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาวี  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน   17  แห่ง  ดังนี้

หมู่ที่ 1 วัดป่าหุ่ง  
หมู่ที่ 2  วัดป่าหัด  
หมูที่ 3  วัดป่าบงหลวง
หมู่ที่ 4  วัดทุ่งป่าแดด
หมูที่ 5  วัดป่าแขม
หมู่ที่ 6  วัดใหม่สามัคคีธรรม   ,  วัดแม่ต๋อง
หมู่ที่ 7  วัดงิ้วเฒ่า
หมู่ที่ 8  วัดผาวี
หมู่ที่ 9  วัดปิงเมือง
หมู่ที่ 10  วัดทุ่งมะฝาง
หมู่ที่ 12  วัดห้วยประสิทธิ์
หมู่ที่ 13  วัดคีรีธรรมาราม
หมู่ที่ 14  วัดพระธาตุสามดวง
หมู่ที่ 15  วัดป่างิ้ว  บ่อสร้าง
หมู่ที่ 16  วัดปางกล้วยค้าว
หมู่ที่ 17  วัดหนองทรายทอง

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 346861 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.