องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเล
ประกาศเมื่อ 05/04/2016 เวลา 16:21:23 น. [เปิดอ่าน 163 ครั้ง]
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน
ประกาศเมื่อ 05/04/2016 เวลา 16:18:37 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16 บ้านปางกล้วยค้าว ต.ป่
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:29:09 น. [เปิดอ่าน 180 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านผาวี ต.ป่าหุ่ง อ.พ
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:28:12 น. [เปิดอ่าน 195 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.3 บ้านป่าบงหลวง ต.ป่าหุ่
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:27:23 น. [เปิดอ่าน 186 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 บ้านป่าแขม ต.ป่าหุ่ง อ
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:26:21 น. [เปิดอ่าน 213 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมพื้นที่กักเ
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:24:23 น. [เปิดอ่าน 154 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อท่อ พี.วี.ซี เพื่อเปลี่ยนปรับปรุงท่
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:16:37 น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:14:06 น. [เปิดอ่าน 187 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด ม.1 ต.
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 19:37:37 น. [เปิดอ่าน 166 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่ม (จำนวน 3 จุด) ม.1
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 17:52:22 น. [เปิดอ่าน 149 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาวี ม.8
ประกาศเมื่อ 29/03/2016 เวลา 18:05:01 น. [เปิดอ่าน 164 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนดินลูกรังถนนสายแม่ต๋อง - ผาตุ้ม
ประกาศเมื่อ 29/03/2016 เวลา 18:03:29 น. [เปิดอ่าน 156 ครั้ง]
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อม
ประกาศเมื่อ 16/03/2016 เวลา 16:35:55 น. [เปิดอ่าน 150 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุกเข
ประกาศเมื่อ 09/03/2016 เวลา 16:46:55 น. [เปิดอ่าน 191 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุกเข
ประกาศเมื่อ 09/03/2016 เวลา 16:45:31 น. [เปิดอ่าน 157 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการการประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮด
ประกาศเมื่อ 02/03/2016 เวลา 17:06:08 น. [เปิดอ่าน 193 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็
ประกาศเมื่อ 18/02/2016 เวลา 17:20:42 น. [เปิดอ่าน 191 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมารถบัส เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปท
ประกาศเมื่อ 11/02/2016 เวลา 18:18:41 น. [เปิดอ่าน 151 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่
ประกาศเมื่อ 10/02/2016 เวลา 17:08:40 น. [เปิดอ่าน 151 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 204 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 98869 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.