องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำร
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 18:00:52 น. [เปิดอ่าน 242 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำร
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 17:59:42 น. [เปิดอ่าน 225 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตลิ่งดาดคล
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 16:12:51 น. [เปิดอ่าน 226 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตขนาดปากก
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 14:49:33 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 30/12/2016 เวลา 13:37:22 น. [เปิดอ่าน 222 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ขยายผิ
ประกาศเมื่อ 28/12/2016 เวลา 13:20:35 น. [เปิดอ่าน 170 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อขยายท่อแม
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 17:13:20 น. [เปิดอ่าน 151 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก(ทาง
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 10:30:05 น. [เปิดอ่าน 154 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริ
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 10:28:26 น. [เปิดอ่าน 184 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง ม.1 เชื่อม ม.
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 10:26:57 น. [เปิดอ่าน 152 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 10:25:12 น. [เปิดอ่าน 148 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อหินน้ำเพื่อซ่อมแซมถ
ประกาศเมื่อ 22/12/2016 เวลา 15:02:40 น. [เปิดอ่าน 150 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อเพื่อวัสดุขยายท่อเม
ประกาศเมื่อ 22/12/2016 เวลา 13:36:22 น. [เปิดอ่าน 142 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
ประกาศเมื่อ 21/12/2016 เวลา 16:03:47 น. [เปิดอ่าน 148 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 21/12/2016 เวลา 15:57:01 น. [เปิดอ่าน 180 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 21/12/2016 เวลา 15:55:43 น. [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
ประกาศเมื่อ 21/12/2016 เวลา 15:07:50 น. [เปิดอ่าน 142 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ขยายผิ
ประกาศเมื่อ 20/12/2016 เวลา 14:27:52 น. [เปิดอ่าน 143 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง การจ้างเหมารถบัสเพื่อใช้เป็นพาหน
ประกาศเมื่อ 02/12/2016 เวลา 11:04:55 น. [เปิดอ่าน 151 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บครุภั
ประกาศเมื่อ 10/11/2016 เวลา 17:10:48 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 231 รายการ : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 121642 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.