องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม
ประกาศเมื่อ 28/12/2017 เวลา 09:37:25 น. [เปิดอ่าน 154 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
ประกาศเมื่อ 25/12/2017 เวลา 11:08:00 น. [เปิดอ่าน 148 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีแล
ประกาศเมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:18:09 น. [เปิดอ่าน 175 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรีย
ประกาศเมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:14:11 น. [เปิดอ่าน 176 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
ประกาศเมื่อ 24/08/2017 เวลา 16:28:20 น. [เปิดอ่าน 193 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนทางเข้า อบต.
ประกาศเมื่อ 23/08/2017 เวลา 09:43:10 น. [เปิดอ่าน 189 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างห้องครัวองค์การบริ
ประกาศเมื่อ 09/08/2017 เวลา 16:37:57 น. [เปิดอ่าน 178 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกโ
ประกาศเมื่อ 04/08/2017 เวลา 12:19:57 น. [เปิดอ่าน 194 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงภายในห้องประชุมสภา
ประกาศเมื่อ 27/07/2017 เวลา 15:09:40 น. [เปิดอ่าน 188 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรื
ประกาศเมื่อ 06/07/2017 เวลา 19:38:00 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสั
ประกาศเมื่อ 03/07/2017 เวลา 19:07:05 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริ
ประกาศเมื่อ 16/06/2017 เวลา 15:19:12 น. [เปิดอ่าน 179 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถเครื่องจัก
ประกาศเมื่อ 15/06/2017 เวลา 16:14:22 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศเมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:32:14 น. [เปิดอ่าน 183 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี
ประกาศเมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:11:08 น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องผิวจร
ประกาศเมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:08:37 น. [เปิดอ่าน 184 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะใ
ประกาศเมื่อ 22/02/2017 เวลา 15:33:03 น. [เปิดอ่าน 206 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ห
ประกาศเมื่อ 21/02/2017 เวลา 16:30:34 น. [เปิดอ่าน 227 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ป
ประกาศเมื่อ 21/02/2017 เวลา 16:29:13 น. [เปิดอ่าน 201 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 06/02/2017 เวลา 21:14:35 น. [เปิดอ่าน 215 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 231 รายการ : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 121764 ครั้ง กำลังออนไลน์ 128 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.