องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกโ
ประกาศเมื่อ 04/08/2017 เวลา 12:19:57 น. [เปิดอ่าน 151 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงภายในห้องประชุมสภา
ประกาศเมื่อ 27/07/2017 เวลา 15:09:40 น. [เปิดอ่าน 138 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรื
ประกาศเมื่อ 06/07/2017 เวลา 19:38:00 น. [เปิดอ่าน 125 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสั
ประกาศเมื่อ 03/07/2017 เวลา 19:07:05 น. [เปิดอ่าน 115 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริ
ประกาศเมื่อ 16/06/2017 เวลา 15:19:12 น. [เปิดอ่าน 139 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถเครื่องจัก
ประกาศเมื่อ 15/06/2017 เวลา 16:14:22 น. [เปิดอ่าน 124 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศเมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:32:14 น. [เปิดอ่าน 138 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี
ประกาศเมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:11:08 น. [เปิดอ่าน 130 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องผิวจร
ประกาศเมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:08:37 น. [เปิดอ่าน 140 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะใ
ประกาศเมื่อ 22/02/2017 เวลา 15:33:03 น. [เปิดอ่าน 164 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ห
ประกาศเมื่อ 21/02/2017 เวลา 16:30:34 น. [เปิดอ่าน 159 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ป
ประกาศเมื่อ 21/02/2017 เวลา 16:29:13 น. [เปิดอ่าน 162 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 06/02/2017 เวลา 21:14:35 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำร
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 18:00:52 น. [เปิดอ่าน 189 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำร
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 17:59:42 น. [เปิดอ่าน 185 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตลิ่งดาดคล
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 16:12:51 น. [เปิดอ่าน 178 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตขนาดปากก
ประกาศเมื่อ 10/01/2017 เวลา 14:49:33 น. [เปิดอ่าน 129 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 30/12/2016 เวลา 13:37:22 น. [เปิดอ่าน 164 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ขยายผิ
ประกาศเมื่อ 28/12/2016 เวลา 13:20:35 น. [เปิดอ่าน 132 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อขยายท่อแม
ประกาศเมื่อ 23/12/2016 เวลา 17:13:20 น. [เปิดอ่าน 115 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 204 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 99586 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.