องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 25/04/2018 เวลา 09:50:17 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 16:30:17 น. [เปิดอ่าน 96 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล ม.13 บ้านทุ่งผักกูด ต.ป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 09:59:56 น. [เปิดอ่าน 109 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านป่าแ
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 09:59:09 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเมื่อ 11/04/2018 เวลา 11:14:10 น. [เปิดอ่าน 101 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาจง ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ปร
ประกาศเมื่อ 10/04/2018 เวลา 15:14:42 น. [เปิดอ่าน 94 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศเมื่อ 09/04/2018 เวลา 13:38:43 น. [เปิดอ่าน 98 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบสูบน้
ประกาศเมื่อ 04/04/2018 เวลา 21:09:33 น. [เปิดอ่าน 121 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบสูบ) หมู่ที่ 15 บ้าน
ประกาศเมื่อ 03/04/2018 เวลา 13:38:49 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 โครงการ
ประกาศเมื่อ 30/03/2018 เวลา 15:01:57 น. [เปิดอ่าน 136 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการประชุม
ประกาศเมื่อ 28/03/2018 เวลา 17:22:01 น. [เปิดอ่าน 130 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาจง จำนวน 10 โครงการ
ประกาศเมื่อ 27/03/2018 เวลา 16:26:03 น. [เปิดอ่าน 150 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมระดับผิวถนนด้วยดินลูกรัง ม.15 บ้านป่า
ประกาศเมื่อ 09/03/2018 เวลา 21:14:30 น. [เปิดอ่าน 171 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.6 บ้านปางเกาะทราย ต.ป่าหุ่ง อ
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 17:28:19 น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างกำแพง คสล.กันน้ำทะลัก
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 10:33:31 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 10:32:15 น. [เปิดอ่าน 171 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 10:31:35 น. [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี
ประกาศเมื่อ 28/02/2018 เวลา 15:33:07 น. [เปิดอ่าน 182 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี
ประกาศเมื่อ 28/02/2018 เวลา 14:02:56 น. [เปิดอ่าน 186 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำคสล.ม.11 บ้านศาลาเหมื
ประกาศเมื่อ 23/02/2018 เวลา 11:46:35 น. [เปิดอ่าน 187 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 253 รายการ : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 140342 ครั้ง กำลังออนไลน์ 32 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.