องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี
ประกาศเมื่อ 28/02/2018 เวลา 15:33:07 น. [เปิดอ่าน 141 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี
ประกาศเมื่อ 28/02/2018 เวลา 14:02:56 น. [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำคสล.ม.11 บ้านศาลาเหมื
ประกาศเมื่อ 23/02/2018 เวลา 11:46:35 น. [เปิดอ่าน 151 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.9 บ้านเห
ประกาศเมื่อ 23/02/2018 เวลา 11:45:11 น. [เปิดอ่าน 135 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด
ประกาศเมื่อ 16/02/2018 เวลา 19:59:00 น. [เปิดอ่าน 143 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทรายท
ประกาศเมื่อ 16/02/2018 เวลา 19:57:57 น. [เปิดอ่าน 138 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้
ประกาศเมื่อ 16/02/2018 เวลา 19:56:45 น. [เปิดอ่าน 139 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านปางกล
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:18:48 น. [เปิดอ่าน 138 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:17:45 น. [เปิดอ่าน 154 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้า
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:16:56 น. [เปิดอ่าน 161 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:16:06 น. [เปิดอ่าน 129 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านป่าหัด
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:15:14 น. [เปิดอ่าน 121 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หม
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:14:18 น. [เปิดอ่าน 116 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก
ประกาศเมื่อ 14/02/2018 เวลา 15:54:22 น. [เปิดอ่าน 113 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก
ประกาศเมื่อ 14/02/2018 เวลา 15:52:25 น. [เปิดอ่าน 116 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับป
ประกาศเมื่อ 12/02/2018 เวลา 15:31:47 น. [เปิดอ่าน 97 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก
ประกาศเมื่อ 08/02/2018 เวลา 20:10:06 น. [เปิดอ่าน 113 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก
ประกาศเมื่อ 08/02/2018 เวลา 20:06:45 น. [เปิดอ่าน 114 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านผาวี
ประกาศเมื่อ 08/02/2018 เวลา 19:49:52 น. [เปิดอ่าน 104 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านงิ้วเ
ประกาศเมื่อ 08/02/2018 เวลา 19:49:23 น. [เปิดอ่าน 103 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 216 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 112487 ครั้ง กำลังออนไลน์ 64 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.