องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หม
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:14:18 น. [เปิดอ่าน 90 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก
ประกาศเมื่อ 14/02/2018 เวลา 15:54:22 น. [เปิดอ่าน 88 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก
ประกาศเมื่อ 14/02/2018 เวลา 15:52:25 น. [เปิดอ่าน 90 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับป
ประกาศเมื่อ 12/02/2018 เวลา 15:31:47 น. [เปิดอ่าน 77 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก
ประกาศเมื่อ 08/02/2018 เวลา 20:10:06 น. [เปิดอ่าน 88 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก
ประกาศเมื่อ 08/02/2018 เวลา 20:06:45 น. [เปิดอ่าน 86 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านผาวี
ประกาศเมื่อ 08/02/2018 เวลา 19:49:52 น. [เปิดอ่าน 81 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านงิ้วเ
ประกาศเมื่อ 08/02/2018 เวลา 19:49:23 น. [เปิดอ่าน 80 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ม.
ประกาศเมื่อ 26/01/2018 เวลา 09:34:43 น. [เปิดอ่าน 107 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบม
ประกาศเมื่อ 12/01/2018 เวลา 14:48:24 น. [เปิดอ่าน 88 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูแบบมีฝา
ประกาศเมื่อ 12/01/2018 เวลา 14:46:43 น. [เปิดอ่าน 90 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างขยายไหล่ทางถนนสายหลักพร้อมวางท่อ คสล.ม.1 บ้าน
ประกาศเมื่อ 09/01/2018 เวลา 15:08:52 น. [เปิดอ่าน 87 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 5 บ้านป่าแขม ต.ป่าหุ
ประกาศเมื่อ 09/01/2018 เวลา 15:07:31 น. [เปิดอ่าน 89 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม
ประกาศเมื่อ 28/12/2017 เวลา 09:37:25 น. [เปิดอ่าน 111 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
ประกาศเมื่อ 25/12/2017 เวลา 11:08:00 น. [เปิดอ่าน 102 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีแล
ประกาศเมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:18:09 น. [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรีย
ประกาศเมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:14:11 น. [เปิดอ่าน 129 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
ประกาศเมื่อ 24/08/2017 เวลา 16:28:20 น. [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนทางเข้า อบต.
ประกาศเมื่อ 23/08/2017 เวลา 09:43:10 น. [เปิดอ่าน 141 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างห้องครัวองค์การบริ
ประกาศเมื่อ 09/08/2017 เวลา 16:37:57 น. [เปิดอ่าน 131 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 204 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 98947 ครั้ง กำลังออนไลน์ 79 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.