องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสา
ประกาศเมื่อ 31/05/2018 เวลา 16:21:43 น. [เปิดอ่าน 115 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะ
ประกาศเมื่อ 30/05/2018 เวลา 16:09:54 น. [เปิดอ่าน 107 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 25/05/2018 เวลา 13:54:31 น. [เปิดอ่าน 117 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครง
ประกาศเมื่อ 22/05/2018 เวลา 15:15:38 น. [เปิดอ่าน 118 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ และทางเชื่อม
ประกาศเมื่อ 18/05/2018 เวลา 17:42:21 น. [เปิดอ่าน 100 ครั้ง]
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 17/05/2018 เวลา 16:41:45 น. [เปิดอ่าน 100 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 17/05/2018 เวลา 13:22:49 น. [เปิดอ่าน 92 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ด
ประกาศเมื่อ 15/05/2018 เวลา 21:00:39 น. [เปิดอ่าน 108 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนก่อนวัยเรียนของโรงเรี
ประกาศเมื่อ 15/05/2018 เวลา 20:56:59 น. [เปิดอ่าน 100 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 11/05/2018 เวลา 15:43:49 น. [เปิดอ่าน 116 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 11/05/2018 เวลา 09:05:20 น. [เปิดอ่าน 100 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเมื่อ 09/05/2018 เวลา 19:28:51 น. [เปิดอ่าน 103 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ
ประกาศเมื่อ 09/05/2018 เวลา 15:59:42 น. [เปิดอ่าน 120 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพา
ประกาศเมื่อ 04/05/2018 เวลา 19:27:42 น. [เปิดอ่าน 113 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 04/05/2018 เวลา 14:05:40 น. [เปิดอ่าน 103 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 04/05/2018 เวลา 00:06:54 น. [เปิดอ่าน 106 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 03/05/2018 เวลา 16:32:56 น. [เปิดอ่าน 99 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ม.10 บ้า
ประกาศเมื่อ 02/05/2018 เวลา 16:38:38 น. [เปิดอ่าน 104 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศเมื่อ 30/04/2018 เวลา 16:51:47 น. [เปิดอ่าน 94 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 27/04/2018 เวลา 16:04:48 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 253 รายการ : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 140403 ครั้ง กำลังออนไลน์ 93 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.