องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณ) จำนวน 1
ประกาศเมื่อ 18/07/2018 เวลา 11:29:43 น. [เปิดอ่าน 88 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 16/07/2018 เวลา 15:48:21 น. [เปิดอ่าน 93 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 12/07/2018 เวลา 16:33:00 น. [เปิดอ่าน 88 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 06/07/2018 เวลา 09:20:41 น. [เปิดอ่าน 89 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างก่อสร้างจุดกักเก็บน้ำ บ้านงิ้วเฒ่า ม.7 ต.ป
ประกาศเมื่อ 04/07/2018 เวลา 17:15:18 น. [เปิดอ่าน 85 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 เดือน เดือน กรก
ประกาศเมื่อ 29/06/2018 เวลา 10:53:58 น. [เปิดอ่าน 97 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 28/06/2018 เวลา 13:58:16 น. [เปิดอ่าน 104 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 27/06/2018 เวลา 15:31:02 น. [เปิดอ่าน 91 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 25/06/2018 เวลา 11:55:22 น. [เปิดอ่าน 88 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อสับปะรดตามโครงการแก้ไขผลผลิตทางการเกษตร
ประกาศเมื่อ 21/06/2018 เวลา 15:51:05 น. [เปิดอ่าน 99 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อสับปะรดตามโครงการแก้ไขผลผลิตทางการเกษตร
ประกาศเมื่อ 15/06/2018 เวลา 17:26:18 น. [เปิดอ่าน 109 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าห่
ประกาศเมื่อ 13/06/2018 เวลา 11:57:31 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจา
ประกาศเมื่อ 12/06/2018 เวลา 13:48:29 น. [เปิดอ่าน 100 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้า
ประกาศเมื่อ 08/06/2018 เวลา 18:41:47 น. [เปิดอ่าน 92 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้าน
ประกาศเมื่อ 08/06/2018 เวลา 17:36:56 น. [เปิดอ่าน 112 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดทำด้วยคอ
ประกาศเมื่อ 08/06/2018 เวลา 17:36:11 น. [เปิดอ่าน 87 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครง
ประกาศเมื่อ 07/06/2018 เวลา 15:11:04 น. [เปิดอ่าน 102 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคสล.หมู่ที่ 15 บ้านป่างิ้ว ต.ป่
ประกาศเมื่อ 07/06/2018 เวลา 13:06:24 น. [เปิดอ่าน 90 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนเเบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
ประกาศเมื่อ 06/06/2018 เวลา 16:01:50 น. [เปิดอ่าน 102 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ
ประกาศเมื่อ 04/06/2018 เวลา 16:40:41 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 253 รายการ : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 140364 ครั้ง กำลังออนไลน์ 54 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.