องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 โครงการ
ประกาศเมื่อ 30/03/2018 เวลา 15:01:57 น. [เปิดอ่าน 72 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการประชุม
ประกาศเมื่อ 28/03/2018 เวลา 17:22:01 น. [เปิดอ่าน 66 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาจง จำนวน 10 โครงการ
ประกาศเมื่อ 27/03/2018 เวลา 16:26:03 น. [เปิดอ่าน 87 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมระดับผิวถนนด้วยดินลูกรัง ม.15 บ้านป่า
ประกาศเมื่อ 09/03/2018 เวลา 21:14:30 น. [เปิดอ่าน 108 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.6 บ้านปางเกาะทราย ต.ป่าหุ่ง อ
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 17:28:19 น. [เปิดอ่าน 109 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างกำแพง คสล.กันน้ำทะลัก
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 10:33:31 น. [เปิดอ่าน 101 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 10:32:15 น. [เปิดอ่าน 105 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7
ประกาศเมื่อ 07/03/2018 เวลา 10:31:35 น. [เปิดอ่าน 105 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี
ประกาศเมื่อ 28/02/2018 เวลา 15:33:07 น. [เปิดอ่าน 113 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี
ประกาศเมื่อ 28/02/2018 เวลา 14:02:56 น. [เปิดอ่าน 121 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำคสล.ม.11 บ้านศาลาเหมื
ประกาศเมื่อ 23/02/2018 เวลา 11:46:35 น. [เปิดอ่าน 124 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.9 บ้านเห
ประกาศเมื่อ 23/02/2018 เวลา 11:45:11 น. [เปิดอ่าน 110 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด
ประกาศเมื่อ 16/02/2018 เวลา 19:59:00 น. [เปิดอ่าน 119 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทรายท
ประกาศเมื่อ 16/02/2018 เวลา 19:57:57 น. [เปิดอ่าน 106 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้
ประกาศเมื่อ 16/02/2018 เวลา 19:56:45 น. [เปิดอ่าน 112 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านปางกล
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:18:48 น. [เปิดอ่าน 114 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:17:45 น. [เปิดอ่าน 129 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้า
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:16:56 น. [เปิดอ่าน 135 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:16:06 น. [เปิดอ่าน 106 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านป่าหัด
ประกาศเมื่อ 15/02/2018 เวลา 19:15:14 น. [เปิดอ่าน 95 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 204 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 99589 ครั้ง กำลังออนไลน์ 13 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.