องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 11/05/2018 เวลา 15:43:49 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 11/05/2018 เวลา 09:05:20 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเมื่อ 09/05/2018 เวลา 19:28:51 น. [เปิดอ่าน 42 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ
ประกาศเมื่อ 09/05/2018 เวลา 15:59:42 น. [เปิดอ่าน 39 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพา
ประกาศเมื่อ 04/05/2018 เวลา 19:27:42 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 04/05/2018 เวลา 14:05:40 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 04/05/2018 เวลา 00:06:54 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 03/05/2018 เวลา 16:32:56 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ม.10 บ้า
ประกาศเมื่อ 02/05/2018 เวลา 16:38:38 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศเมื่อ 30/04/2018 เวลา 16:51:47 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 27/04/2018 เวลา 16:04:48 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 25/04/2018 เวลา 09:50:17 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 16:30:17 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานขุดเจาะบ่อบาดาล ม.13 บ้านทุ่งผักกูด ต.ป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 09:59:56 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านป่าแ
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 09:59:09 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเมื่อ 11/04/2018 เวลา 11:14:10 น. [เปิดอ่าน 35 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาจง ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ปร
ประกาศเมื่อ 10/04/2018 เวลา 15:14:42 น. [เปิดอ่าน 34 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศเมื่อ 09/04/2018 เวลา 13:38:43 น. [เปิดอ่าน 34 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบสูบน้
ประกาศเมื่อ 04/04/2018 เวลา 21:09:33 น. [เปิดอ่าน 56 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบสูบ) หมู่ที่ 15 บ้าน
ประกาศเมื่อ 03/04/2018 เวลา 13:38:49 น. [เปิดอ่าน 62 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 204 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 98879 ครั้ง กำลังออนไลน์ 17 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.