องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้
ประกาศเมื่อ 01/03/2019 เวลา 18:03:03 น. [เปิดอ่าน 34 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอ
ประกาศเมื่อ 01/03/2019 เวลา 18:00:57 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 05/02/2019 เวลา 13:52:47 น. [เปิดอ่าน 57 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาตรวจเช้ครถยนต์ส่วนกลางหม
ประกาศเมื่อ 05/02/2019 เวลา 13:44:19 น. [เปิดอ่าน 46 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 30/01/2019 เวลา 13:51:39 น. [เปิดอ่าน 46 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 25/01/2019 เวลา 14:30:43 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 24/01/2019 เวลา 11:13:42 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางด้วยการเสริมผิวจราจรแอ
ประกาศเมื่อ 17/01/2019 เวลา 14:25:18 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21
ประกาศเมื่อ 17/01/2019 เวลา 10:57:11 น. [เปิดอ่าน 41 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 15/01/2019 เวลา 10:45:44 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจกรรม อบต
ประกาศเมื่อ 04/01/2019 เวลา 13:24:34 น. [เปิดอ่าน 70 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการของพนักงานกู้ชีพ ต
ประกาศเมื่อ 28/12/2018 เวลา 16:30:43 น. [เปิดอ่าน 61 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ประกาศเมื่อ 27/12/2018 เวลา 15:43:25 น. [เปิดอ่าน 81 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 27/12/2018 เวลา 15:22:05 น. [เปิดอ่าน 52 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 งาน
ประกาศเมื่อ 21/12/2018 เวลา 13:25:59 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 19/12/2018 เวลา 15:44:36 น. [เปิดอ่าน 64 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนว
ประกาศเมื่อ 17/12/2018 เวลา 19:04:43 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนว
ประกาศเมื่อ 14/12/2018 เวลา 18:03:12 น. [เปิดอ่าน 69 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจา
ประกาศเมื่อ 29/11/2018 เวลา 10:36:40 น. [เปิดอ่าน 77 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง แก้วน้ำ ส
ประกาศเมื่อ 19/11/2018 เวลา 13:40:34 น. [เปิดอ่าน 75 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 253 รายการ : 13 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 140353 ครั้ง กำลังออนไลน์ 43 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.