องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลและใบประกาศพร้อมกรอบ ต
ประกาศเมื่อ 20/09/2018 เวลา 11:14:18 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ
ประกาศเมื่อ 19/09/2018 เวลา 19:41:10 น. [เปิดอ่าน 47 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจา
ประกาศเมื่อ 14/09/2018 เวลา 16:15:48 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 13/09/2018 เวลา 11:11:34 น. [เปิดอ่าน 39 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 13/09/2018 เวลา 11:10:19 น. [เปิดอ่าน 41 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 05/09/2018 เวลา 14:11:22 น. [เปิดอ่าน 41 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพ
ประกาศเมื่อ 04/09/2018 เวลา 11:17:02 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
ประกาศราคากลางโครงการการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารทางการเงินของอบ
ประกาศเมื่อ 03/09/2018 เวลา 21:13:46 น. [เปิดอ่าน 53 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 31/08/2018 เวลา 16:38:16 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ
ประกาศเมื่อ 28/08/2018 เวลา 14:22:56 น. [เปิดอ่าน 42 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 23/08/2018 เวลา 11:26:52 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเคร
ประกาศเมื่อ 23/08/2018 เวลา 10:49:07 น. [เปิดอ่าน 43 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 16/08/2018 เวลา 10:44:10 น. [เปิดอ่าน 50 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 16/08/2018 เวลา 10:44:10 น. [เปิดอ่าน 43 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 07/08/2018 เวลา 14:52:38 น. [เปิดอ่าน 49 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเมื่อ 02/08/2018 เวลา 09:14:06 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 31/07/2018 เวลา 10:31:54 น. [เปิดอ่าน 49 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างปรับสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิกา
ประกาศเมื่อ 25/07/2018 เวลา 12:10:18 น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 งาน
ประกาศเมื่อ 24/07/2018 เวลา 09:33:24 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศเมื่อ 20/07/2018 เวลา 16:21:10 น. [เปิดอ่าน 52 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 215 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 111176 ครั้ง กำลังออนไลน์ 32 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.