องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง การจ้างเหมารถบัสเพื่อใช้เป็นพาหน
ประกาศเมื่อ 02/12/2016 เวลา 11:04:55 น. [เปิดอ่าน 171 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บครุภั
ประกาศเมื่อ 10/11/2016 เวลา 17:10:48 น. [เปิดอ่าน 184 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ท
ประกาศเมื่อ 10/11/2016 เวลา 17:09:20 น. [เปิดอ่าน 181 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่
ประกาศเมื่อ 28/10/2016 เวลา 18:52:48 น. [เปิดอ่าน 185 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาห
ประกาศเมื่อ 12/10/2016 เวลา 15:42:18 น. [เปิดอ่าน 206 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของโรงเรี
ประกาศเมื่อ 03/10/2016 เวลา 19:41:49 น. [เปิดอ่าน 165 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่
ประกาศเมื่อ 27/09/2016 เวลา 21:12:54 น. [เปิดอ่าน 175 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำ
ประกาศเมื่อ 12/09/2016 เวลา 18:41:05 น. [เปิดอ่าน 212 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิ
ประกาศเมื่อ 11/04/2016 เวลา 16:49:10 น. [เปิดอ่าน 252 ครั้ง]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเล
ประกาศเมื่อ 05/04/2016 เวลา 16:21:23 น. [เปิดอ่าน 216 ครั้ง]
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน
ประกาศเมื่อ 05/04/2016 เวลา 16:18:37 น. [เปิดอ่าน 221 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16 บ้านปางกล้วยค้าว ต.ป่
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:29:09 น. [เปิดอ่าน 238 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านผาวี ต.ป่าหุ่ง อ.พ
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:28:12 น. [เปิดอ่าน 257 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.3 บ้านป่าบงหลวง ต.ป่าหุ่
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:27:23 น. [เปิดอ่าน 241 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 บ้านป่าแขม ต.ป่าหุ่ง อ
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:26:21 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมพื้นที่กักเ
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:24:23 น. [เปิดอ่าน 206 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อท่อ พี.วี.ซี เพื่อเปลี่ยนปรับปรุงท่
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:16:37 น. [เปิดอ่าน 227 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:14:06 น. [เปิดอ่าน 240 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด ม.1 ต.
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 19:37:37 น. [เปิดอ่าน 248 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่ม (จำนวน 3 จุด) ม.1
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 17:52:22 น. [เปิดอ่าน 207 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 253 รายการ : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 140315 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.