องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ประกาศเมื่อ 31/03/2016 เวลา 21:14:06 น. [เปิดอ่าน 211 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด ม.1 ต.
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 19:37:37 น. [เปิดอ่าน 196 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่ม (จำนวน 3 จุด) ม.1
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 17:52:22 น. [เปิดอ่าน 176 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาวี ม.8
ประกาศเมื่อ 29/03/2016 เวลา 18:05:01 น. [เปิดอ่าน 188 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนดินลูกรังถนนสายแม่ต๋อง - ผาตุ้ม
ประกาศเมื่อ 29/03/2016 เวลา 18:03:29 น. [เปิดอ่าน 182 ครั้ง]
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อม
ประกาศเมื่อ 16/03/2016 เวลา 16:35:55 น. [เปิดอ่าน 176 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุกเข
ประกาศเมื่อ 09/03/2016 เวลา 16:46:55 น. [เปิดอ่าน 230 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุกเข
ประกาศเมื่อ 09/03/2016 เวลา 16:45:31 น. [เปิดอ่าน 179 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการการประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮด
ประกาศเมื่อ 02/03/2016 เวลา 17:06:08 น. [เปิดอ่าน 219 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็
ประกาศเมื่อ 18/02/2016 เวลา 17:20:42 น. [เปิดอ่าน 227 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมารถบัส เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปท
ประกาศเมื่อ 11/02/2016 เวลา 18:18:41 น. [เปิดอ่าน 175 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่
ประกาศเมื่อ 10/02/2016 เวลา 17:08:40 น. [เปิดอ่าน 178 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่
ประกาศเมื่อ 10/02/2016 เวลา 17:07:12 น. [เปิดอ่าน 181 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้า
ประกาศเมื่อ 03/02/2016 เวลา 16:37:43 น. [เปิดอ่าน 227 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อวัสดุเครื่องกันหนาว ภายใต้โครงการช่วยเห
ประกาศเมื่อ 28/01/2016 เวลา 21:37:48 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำพร้อมถังบรรจุน้ำ และระบ
ประกาศเมื่อ 25/01/2016 เวลา 14:21:02 น. [เปิดอ่าน 207 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.10 บ้านทุ่งมะฝา
ประกาศเมื่อ 25/01/2016 เวลา 13:24:59 น. [เปิดอ่าน 168 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลข
ประกาศเมื่อ 21/01/2016 เวลา 17:09:56 น. [เปิดอ่าน 174 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างตลิ่งดาดคลอง หมู่ที่ 18 บ้านป่าแขม
ประกาศเมื่อ 21/01/2016 เวลา 17:05:31 น. [เปิดอ่าน 222 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างตลิ่งดาดคลอง หมู่ที่ 18 บ้านป่าแขม
ประกาศเมื่อ 21/01/2016 เวลา 17:04:09 น. [เปิดอ่าน 176 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 216 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 112444 ครั้ง กำลังออนไลน์ 21 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.