องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อประ
ประกาศเมื่อ 13/06/2019 เวลา 16:31:43 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 20 โครงการ
ประกาศเมื่อ 10/06/2019 เวลา 15:30:33 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 โครงการ
ประกาศเมื่อ 10/06/2019 เวลา 15:29:52 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 32 โครงการ
ประกาศเมื่อ 10/06/2019 เวลา 15:28:34 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 โครงการ
ประกาศเมื่อ 10/06/2019 เวลา 15:27:44 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเมื่อ 07/06/2019 เวลา 15:26:07 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ประกาศเมื่อ 07/06/2019 เวลา 14:32:15 น. [เปิดอ่าน 14 ครั้ง]
ประกาศยกเลิกการประมูล การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธี
ประกาศเมื่อ 30/05/2019 เวลา 16:08:52 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้ร
ประกาศเมื่อ 29/05/2019 เวลา 08:56:32 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ในบริเวณ อบต.ป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 27/05/2019 เวลา 15:32:36 น. [เปิดอ่าน 11 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมา
ประกาศเมื่อ 21/05/2019 เวลา 16:43:31 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โค
ประกาศเมื่อ 08/05/2019 เวลา 20:31:32 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 08/05/2019 เวลา 09:38:43 น. [เปิดอ่าน 18 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาทำอาหารของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ช
ประกาศเมื่อ 22/04/2019 เวลา 20:54:59 น. [เปิดอ่าน 21 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้อง CCTV ในพื้นท
ประกาศเมื่อ 17/04/2019 เวลา 11:55:24 น. [เปิดอ่าน 20 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแม็ทปิดจมูก(หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกั
ประกาศเมื่อ 09/04/2019 เวลา 16:05:33 น. [เปิดอ่าน 29 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่
ประกาศเมื่อ 29/03/2019 เวลา 16:01:41 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่
ประกาศเมื่อ 29/03/2019 เวลา 15:51:20 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจ
ประกาศเมื่อ 28/03/2019 เวลา 17:18:16 น. [เปิดอ่าน 42 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ส้าน ม.5,18 บ
ประกาศเมื่อ 28/03/2019 เวลา 16:07:45 น. [เปิดอ่าน 46 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 263 รายการ : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 146192 ครั้ง กำลังออนไลน์ 25 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.