องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำน
ประกาศเมื่อ 14/08/2019 เวลา 23:33:41 น. [เปิดอ่าน 3 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 27 โครงการ
ประกาศเมื่อ 02/08/2019 เวลา 09:23:48 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.15 บ้านป่างิ้ว
ประกาศเมื่อ 05/07/2019 เวลา 17:29:41 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 โครงการ
ประกาศเมื่อ 05/07/2019 เวลา 09:40:02 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ
ประกาศเมื่อ 28/06/2019 เวลา 13:28:06 น. [เปิดอ่าน 29 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อ
ประกาศเมื่อ 28/06/2019 เวลา 13:26:02 น. [เปิดอ่าน 23 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อประ
ประกาศเมื่อ 13/06/2019 เวลา 16:31:43 น. [เปิดอ่าน 68 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 20 โครงการ
ประกาศเมื่อ 10/06/2019 เวลา 15:30:33 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 โครงการ
ประกาศเมื่อ 10/06/2019 เวลา 15:29:52 น. [เปิดอ่าน 37 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 32 โครงการ
ประกาศเมื่อ 10/06/2019 เวลา 15:28:34 น. [เปิดอ่าน 47 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 โครงการ
ประกาศเมื่อ 10/06/2019 เวลา 15:27:44 น. [เปิดอ่าน 45 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเมื่อ 07/06/2019 เวลา 15:26:07 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ประกาศเมื่อ 07/06/2019 เวลา 14:32:15 น. [เปิดอ่าน 91 ครั้ง]
ประกาศยกเลิกการประมูล การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธี
ประกาศเมื่อ 30/05/2019 เวลา 16:08:52 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้ร
ประกาศเมื่อ 29/05/2019 เวลา 08:56:32 น. [เปิดอ่าน 38 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ในบริเวณ อบต.ป่าหุ่ง
ประกาศเมื่อ 27/05/2019 เวลา 15:32:36 น. [เปิดอ่าน 43 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมา
ประกาศเมื่อ 21/05/2019 เวลา 16:43:31 น. [เปิดอ่าน 49 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โค
ประกาศเมื่อ 08/05/2019 เวลา 20:31:32 น. [เปิดอ่าน 47 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศเมื่อ 08/05/2019 เวลา 09:38:43 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาทำอาหารของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ช
ประกาศเมื่อ 22/04/2019 เวลา 20:54:59 น. [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 269 รายการ : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 172671 ครั้ง กำลังออนไลน์ 26 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.